Wolontariat dla Fundacji „PROMIEŃ NADZIEI”

| 28 września 2016

logo-fundacja

WOLONTARIAT DLA FUNDACJI „PROMIEŃ NADZIEI”

We współczesnym świecie, zdominowanym przez technologię informacyjną i niekontrolowany, często agresywny przekaz medialny kwestia wychowania dzieci i młodzieży do altruizmu stała się szczególnym wyzwaniem. Tempo życia i ograniczony czas na rozmowę wychowawczą z dziećmi nie sprzyjają ich uwrażliwianiu na potrzeby innych ludzi. Dlatego w tym szczególnym 2016 roku, ustanowionym okresem wolontariatu pragniemy poinformować, że Szkoła Podstawowa nr 126 im. Komisji Edukacji Narodowej kontynuuje rozpoczętą w ubiegłym roku szkolnym współpracę z Fundacją „Promień Nadziei”. Przez najbliższy rok szkolny, chętni uczniowie naszej szkoły będą mogli wziąć udział w akcjach charytatywnych, które będą miały miejsce w Supermarkecie Simply Market na ul. Miśnieńskiej 87.

W ubiegłym roku nasza szkoła pośredniczyła w pięciu akcjach charytatywnych delegując na zbiórki 22 dzieci.  Jesteśmy dumni z tego, że tak duża liczba naszych uczniów wykazała się dojrzałością, odpowiedzialnością i wrażliwością na potrzeby innych ludzi poświęcając wolny czas na pomoc najbardziej potrzebującym. Pragniemy również w tym roku szkolnym szerzyć idee wolontariatu i we współpracy z rodzicami i pracownikami Fundacji budzić w dzieciach potrzebę altruizmu.

Kogo wspiera Fundacja „Promień Nadziei”?

Fundacja ,,Promień Nadziei” działa na rzecz dzieci i młodzieży z rodzin o trudnej sytuacji finansowej, zagrożonych marginalizacją społeczną oraz przewlekle chorych, wymagających leczenia specjalistycznego.

Obecnie zasięg oddziaływania Fundacji dotyczy 15 szkół w Krakowie, w których tworzone są Koła Wolontariatu oraz prowadzone są zajęcia rozwojowo-edukacyjne.

Fundacja objęła stałym programem pomocowym 24 rodziny z terenu miasta Krakowa i okolic. Fundusze są przeznaczane głównie na sprzęt i rehabilitacje około 100 dzieci i nastolatków z niepełnosprawnością.

Pracownicy Fundacji działają także na rzecz osób starszych, nawiązując współpracę z Domami Pomocy Społecznej troszcząc się o poprawę jakości życia ich mieszkańców. W ramach wspomnianej inicjatywy organizowane są zajęcia rehabilitacyjne i ruchowe oraz zajęcia rękodzielnictwa.

Warto nadmienić, że program Fundacji został objęty honorowym patronatem: Pani Anny Zalewskiej – Ministra Edukacji Narodowej, Pana Jacka Krupy – Marszałka Województwa Małopolskiego oraz Pana Krzysztofa Michałkiewicza – Sekretarza Stanu Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych.

Bardziej szczegółowe informacje na temat działalności Fundacji znajdują się na stronie internetowej:

http://www.promiennadziei.pl/

Na czym polega praca wolontariusza?

Praca wolontariusza polega na uczestnictwie w zbiórkach żywności lub datków pieniężnych organizowanych na rzecz osób potrzebujących (głównie osób z niepełnosprawnością) tzn., pakowaniu zakupów klientów sklepu, zachęcaniu ich do ofiarowania datków pieniężnych lub żywności dla potrzebujących oraz dystrybucji materiałów promocyjnych Fundacji na terenie Supermarketu Simply. Chętni do wzięcia udziału w akcji uczniowie szkoły przez okres zbiórki zobowiązani są do noszenia koszulek Fundacji. Czas trwania pojedynczej akcji wynosi 4 lub 4,5 godziny. Opiekę nad młodymi wolontariuszami sprawują pracownicy Fundacji „Promień Nadziei”. Dzieciom przysługuje przerwa podczas pracy na napój i poczęstunek. Akcje wolontaryjne odbywają się w piątki w godzinach: 16:00 – 20:00, soboty i niedziele w godzinach: 10:00-14:30 lub 14:30-19:00.

Fundacja wystawia wolontariuszom zaświadczenia o uczestnictwie w akcji charytatywnej.

 

Jakie korzyści wynikają z pracy wolontaryjnej?

Jedną z fundamentalnych korzyści wynikających z podjęcia działalności wolontaryjnej jest nawiązywanie relacji międzyludzkich. Wolontariusze oddziałują na lokalną społeczność uświadamiając wagę wsparcia osób potrzebujących i uwrażliwiając na ich krzywdę. Praca wolontaryjna stanowi dobrą okazję do nawiązywania nowych znajomości oraz kształtowania i doskonalenia kompetencji społecznych i komunikacyjnych poprzez stwarzanie możliwości zabrania głosu w słusznej sprawie. Takie działania skutecznie podnoszą poczucie własnej wartości i samoocenę. Stały kontakt z innymi ludźmi korzystnie wpływa na rozwój naturalnego systemu wsparcia i obniża poziom napięcia nerwowego. Ponadto działalność wolontaryjna sprzyja budowaniu poczucia sukcesu i sprawczości. Akcje stwarzają możliwość doskonalenia umiejętności współpracy w grupie i integrują jej uczestników. Poprzez zwiększenie częstotliwości kontaktów z rówieśnikami mają również istotne znaczenia dla zaspokajania poczucia afiliacji w grupie. Działalność wolontaryjna stanowi również istotną informację zwrotną dla wychowawców, nauczycieli i pedagoga szkolnego na temat rozwoju emocjonalnego uczniów i progresji wychowawczej.

Jakie są warunki uczestnictwa?

Warunkiem uczestnictwa dziecka w akcji charytatywnej jest wyrażenie przez rodzica pisemnej zgody na wolontariat dziecka oraz akceptację Regulaminu zbiórki. Szablon zgody oraz Regulamin Zbiórki Publicznej „Podaruj szczęście, nie tylko sobie!” znajdują się w załącznikach.

Harmonogram Zbiórek w roku 2016

W roku 2016 r. Zbiórki w Supermarkecie Simply Market na ul. Miśnieńskiej 87 odbywać się będą w terminach:

16 wrzesień (piątek) w godzinach 16:00 – 20:00

17 wrzesień (sobota) w godzinach 10:00-14:30 lub 14:30-19:00

18 wrzesień (niedziela) w godzinach 10:00-14:30 lub 14:30-19:00

7 październik (piątek) w godzinach 16:00 – 20:00

8 październik (sobota) w godzinach 10:00-14:30 lub 14:30-19:00

9 październik (niedziela) w godzinach 10: 00-14: 30 lub 14:30-19:00

4 listopad (piątek) w godzinach 16:00 – 20:00

5 listopad (sobota) w godzinach 10: 00-14: 30 lub 14:30-19:00

6 listopad (niedziela) w godzinach 10: 00-14: 30 lub 14:30-19:00

 

W pojedynczej akcji może brać udział maksymalnie 6 wolontariuszy. Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc Szkoła we współpracy z Fundacją prowadzi zapisy chętnych do wzięcia udziału w inicjatywie na poszczególne akcje. Zapisów dokonuje pedagog szkolny w godzinach pełnionego dyżuru. Zapraszamy do osobistego kontaktu z pedagogiem w gabinecie 59 lub pod adresem mailowym: paulina.duda@sp126.edu.pl

wolontariat

Do pobrania:

w formacie PDF

kalendarium-wolontariatu-w-krakowie

regulamin-zbiorki-publicznej-fundacja-promien-nadziei

statut-fundacja-promien-nadziei

w formacie DOCX

zgoda-rodzicow-na-wolontariat

 

 

Category: Wolontariat

Comments are closed.