18-05-2017 r. – Próbny alarm ewakuacyjny

| 1 czerwca 2017

Próbna ewakuacja odbyła się w dniu 18.05.2017 r. o godzinie 11.00. Wyprowadzenie dzieci z budynku przebiegało bardzo sprawnie – w ciągu 2,5 minuty opuszczono wszystkie pomieszczenia, które pozostawiono otwarte i udostępnione do sprawdzenia. Kontrolę budynku przeprowadziła Pani Dyrektor szkoły z Panem konserwatorem. W wyniku kontroli stwierdzono:

  1. wszystkie osoby przebywające w budynku opuściły go bezpośrednio po alarmowym sygnale słownym i dźwiękowym (przerywany dzwonek trwający 3 minuty).
  2. wszystkie pomieszczenia były udostępnione za wyjątkiem pomieszczeń zamkniętych, w których nie odbywały się zajęcia. Klucze do pomieszczeń zostały przekazane przez osoby zamykające te pomieszczenia kontrolującym budynek.
  3. po ogłoszeniu alarmu Pan konserwator był przygotowany do natychmiastowego odłączenia głównego zaworu gazu i głównego wyłącznika energetycznego.

Na boisku szkolnym nauczyciele zgłaszali Pani Dyrektor stany liczbowe klas, które znajdowały się pod ich opieką. Łącznie ewakuowano 232 uczniów oraz 22 dorosłe osoby (nauczyciele, obsługa i administracja, pracownicy obcych firm), tj. w sumie 254 osób. Ewakuacja przebiegała sprawnie i bez paniki.

Po jej zakończeniu Pani Dyrektor odwołała alarm. Zespoły klasowe pod opieką nauczycieli wróciły do sal lekcyjnych. Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej został wcześniej powiadomiony o planowanej próbnej ewakuacji szkoły.

Próbną ewakuację nadzorowali Strażacy Państwowej Straży Pożarnej. Cały przebieg próbnej ewakuacji można uznać za bardzo udany.

 

 

 

 

Więcej zdjęć: https://goo.gl/photos/ghzs6FhSdnrzBvXL7

Category: Galerie

Comments are closed.