19-06-2017 r. – Najlepsi małopolscy stypendyści nagrodzeni podczas XXXVII sesji Sejmiku Województwa Małopolskiego

| 29 czerwca 2017

Czerwcowa sesja rozpoczęła się od wręczenia dyplomów i nagród dziewięciu najlepszym stypendystom tegorocznej edycji Regionalnego Programu Stypendialnego. W obecności radnych wyróżnienia odebrało trzech uczniów szkół podstawowych, trzech gimnazjalistów i trzech uczniów ze szkół ponadgimnazjalnych.

Wśród trzech wyróżnionych uczniów ze szkół podstawowych znaleźli się nasi uczniowie Szymon Józefczyk – opiekun pan Tomasz Makuła i Krzysztof Jagoda – opiekun pani Zuzanna Gawlas. Stypendia zostały przyznane za znakomite wyniki w nauce, zwłaszcza z przedmiotów matematyczno-przyrodniczych, informatycznych i języków obcych.

Nagrody wręczał pan Jacek Krupa, Marszałek Województwa Małopolskiego, który gratulował Szymonowi i Krzysztofowi, ich rodzicom, pani dyrektor szkoły Soni Czajkowskiej-Stach, nauczycielom – pani Zuzannie Gawlas i panu Tomaszowi Makule.

W tym roku stypendystami finansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020 Regionalnego Programu Stypendialnego zostało 735 uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Najmłodsi z nich, wyróżnieni w kategorii szkół podstawowych, otrzymają po 400 zł miesięcznie, czyli 4,8 tys. zł w ciągu roku. Gimnazjaliści mogą liczyć na stypendium wyższe o 100 zł miesięcznie, czyli 6 tys. zł na rok, a stypendyści ze szkół średnich na 600 zł miesięcznie, czyli 7,2 tys. w ciągu roku.

Uczniowie ubiegający się o stypendium musieli wykazać się nie tylko wysoką średnią, ale też ponadprzeciętnymi osiągnięciami z przedmiotów przyrodniczych, matematyki, informatyki, przedsiębiorczości i języków obcych. Dodatkowe punkty można było uzyskać za kryteria socjalne.

W sumie na stypendia, które będą przyznawane w latach 2016/2017 – 2022/2023 zostanie przekazane 32 mln zł.

Zuzanna Gawlas

 

 

 

 

Category: Osiągnięcia

Comments are closed.