Podsumowanie akcji charytatywnych organizowanych przez Fundację „Promień Nadziei”

| 2 maja 2017

Już drugi rok Szkoła Podstawowa nr 126 im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie współpracuje z Fundacją „Promień Nadziei” poprzez organizacje akcji charytatywnych w Supermarkecie Simply na ul. Miśnieńskiej 87 oraz przy realizacji Programu „Kompas”.

Wspólna praca wolontariuszy i pracowników Fundacji „Promień Nadziei” zaowocowała sukcesem, który przyczynił się do poprawy jakości funkcjonowania dzieci z niepełnosprawnością, będących podopiecznymi Fundacji. Pracownikom Fundacji udało się pozyskać wsparcie na realizację Projektu „Wł@czanie przez TIK@nie – nowoczesne technologie narzędziem do inkluzji społecznej niepełnosprawnych intelektualnie”. Z tego tytułu, Fundacja Promień Nadziei przekaże kwotę w wysokości 10 465 euro na wsparcie rehabilitacji naszych Podopiecznych.  To wspólny sukces pracowników i wolontariuszy Fundacji, na który składa się także zaangażowanie uczniów naszej szkoły. W bieżącym roku szkolnym odbyło się 11 akcji charytatywnych, w których wzięło udział łącznie 32 uczniów szkoły, co stanowi niemalże 14% populacji wszystkich uczniów szkoły i 27% populacji uczniów oddziału 4-6. Wśród wspomnianych uczestników zbiórek aż 10 uczniów zdecydowało się na ponowny udział w kolejnych przedsięwzięciach na rzecz dzieci z niepełnosprawnością. Nauczyciele szkoły są dumni z wielkiego zaangażowania uczniów szkoły w pomoc potrzebującym.

Projekt „Wł@czanie przez TIK@nie – nowoczesne technologie narzędziem do inkluzji społecznej niepełnosprawnych intelektualnie” ma na celu aktywizację społeczną oraz edukacyjną dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością. W ramach projektu zakupione zostaną tablice multimedialne oraz tablety ze specjalistycznym oprogramowaniem do porozumiewania się dla osób niemówiących. Podopieczni będą brali udział w zajęciach edukacyjno-terapeutycznych z wykorzystaniem tablic multimedialnych, Internetu oraz multimedialnych programów edukacyjnych, co wpłynie pozytywnie na wszechstronny rozwój ucznia z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębszym. Wiąże się z tym wzrost uczestnictwa w życiu społecznym oraz wzrost efektywności prowadzonego procesu edukacyjnego i terapeutycznego u Podopiecznych, a przede wszystkim poprawa jakości ich życia.

Paulina Duda

Category: Wolontariat

Comments are closed.