Podziękowania fundacji „Promień Nadziei” za współpracę w roku szkolnym 2016/2017

| 9 czerwca 2017

W dn. 27.05.2017 r. miała miejsce ostatnia w tym roku szkolnym akcja charytatywna w Simply Supermarket, organizowania przez Fundacje „Promień Nadziei” przy współpracy ze szkołą. W tym roku szkolnym odbyło się łącznie 12 akcji charytatywnych, w których uczestniczyło łącznie 33 uczniów szkoły. Wielu z nich zdecydowało się poświęcić swój wolny czas na bezinteresowną pomoc potrzebującym więcej niż jeden raz. Wspomniana grupa uczniów stanowi prawie 1/3 uczniów oddziału 4-6, co napawa nauczycieli szkoły podziwem i dumą. Pieniądze zgromadzone podczas akcji były przeznaczane na pomoc podopiecznym Fundacji – głównie dzieciom z niepełnosprawnością z krakowskich szkół specjalnych oraz dzieciom z rodzin o trudnej sytuacji materialnej.

Fundacja „Promień Nadziei” przekazała Szkole i uczniom podziękowania za wkład w pomoc potrzebującym.

 

 

 

 

skanowanie0015 skanowanie0016 skanowanie0017 skanowanie0018 skanowanie0019 skanowanie0020 skanowanie0021 skanowanie0022 skanowanie0023 skanowanie0025  skanowanie0006 skanowanie0007 skanowanie0008 skanowanie0009 skanowanie0010 skanowanie0011 skanowanie0012 skanowanie0013 skanowanie0014

Category: Podziękowania, Wolontariat

Comments are closed.