18-02-2020 r. – Klasa 2a i 2b – wycieczka do Zakładu Termicznego Przetwarzania Odpadów

| 18 lutego 2020

18.02 klasy 2a i 2b pojechały do KHK Krakowski Holding Komunalny. Pod tą nazwą kryje Zakład Termicznego Przetwarzania Odpadów. Uczniowie mieli okazję obserwować drogę, którą pokonują wyrzucane przez krakowian śmieci i dowiedzieć się, w jaki sposób są przetwarzane odpady aby wykorzystać je powtórnie i pozyskać energię. Pani przewodnik poinformowała uczniów, że Ekospalarnia powstała jako odpowiedź na potrzeby ekologiczne i energetyczne Krakowa. Stanowi ostatnie i niezwykle ważne ogniwo całego systemu zarządzania różnego rodzaju odpadami. Ekospalarnia umożliwia przekształcanie 220 tys. ton odpadów komunalnych w ciągu roku. W wyniku spalania wyprodukowana zostaje energia elektryczna (około 65 000 MWh), i energia cieplna (280 000 MWh). Energia uzyskana w procesie termicznego przekształcania jest w znacznej części energią odnawialną, a więc ekologiczną. Nasi uczniowie wykazali duże zainteresowanie i świadomość ekologiczną, co bardzo cieszyło Panią przewodnik. Rośnie młode pokolenie, które będzie wiedziało, jak pomóc naszej planecie by wszystkim żyło się lepiej…i ekologiczniej!
Iwona Grabowska, Teresa Kucala

Więcej zdjęć: https://photos.app.goo.gl/5x1spWbJsuWkQ6jV9

Category: Wydarzenia klasowe

Comments are closed.