Pozaszkolny konkurs plastyczny „Kolory letnich wspomnień”

| 8 grudnia 2020

W ramach zajęć świetlicy szkolnej dwunastu uczniów z klas III a, b i c wzięło udział w krakowskim konkursie plastycznym pt. „Kolory letnich wspomnień”.
Na konkurs pozaszkolny zostały wysłane wszystkie prace dzieci. Celem konkursu było: rozwijanie zdolności plastycznych, pobudzenie wyobraźni oraz zachęcenie do syntezy wrażeń z obserwacji otaczającego świata.     Młodzieżowy Dom Kultury „Dom Harcerza” przyznał następujące lokaty dla naszych uczniów:

I miejsce zajęła Agnieszka Dycha z klasy IIIb

III miejsca zajęły Hanna Cegielny i Milana Yevsieieva z klasy IIIa.

To ogromny sukces, biorąc pod uwagę że, na krakowski konkurs do MDK-u wpłynęło 113 prac. Uczennicom przyznano dyplomy i nagrody rzeczowe, które zostaną wręczone po powrocie uczniów do szkoły.
Serdecznie gratuluję!!!
Sneżana Rutkowska
wychowawca świetlicy

Category: Świetlica

Comments are closed.