TERMINARZ REKRUTACJI na rok szkolny 2021/2022

| 22 lutego 2021
L.p.Rodzaj czynnościTermin w postępowaniu rekrutacyjnymTermin
w postępowaniu uzupełniającym  
  1. Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym  1 – 31 marca 2021r.18 – 25 maja 2021r.
  2. Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły podstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji czynności, o których mowa w art. 150 ust. 7 ustawy Prawo oświatowe  do 1 kwietnia 2021r.do 26 maja 2021r.
  3.Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych30 kwietnia 2021r.
godz.9.00
11 czerwca     2021r. godz.9.00
  4.Potwierdzanie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia.  4 – 14 maja 2021r.14 – 18 czerwca 2021r.
  5.Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych  17 maja 2021r.
godz.12.00
 21 czerwca       2021r. godz.9.00

Category: Co gdzie kiedy?, Galerie, Kalendarium, Komunikaty, Komunikaty Dyrekcji, Rodzice, SEKRETARIAT, Uczniowie, Uncategorized, Zapisy do szkoły

Comments are closed.