REKRUTACJA do klas I na rok szkolny 2022/2023

| 20 lutego 2022

Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów, na rok 2022/2023 do klas pierwszych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miejska Kraków

Lp.Rodzaj czynnościTermin w postępowaniu rekrutacyjnymTermin w postępowaniu uzupełniającym
1.Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły podstawowej wraz        z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę  w postępowaniu rekrutacyjnym.1 – 31 marca 2022 r.17 – 24 maja 2022 r.
2.Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły podstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji czynności, o których mowa      w art. 150 ust. 7 ustawy Prawo oświatowe.do 1 kwietnia 2022 r.do 25 maja 2022 r.
3.Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.29 kwietnia 2022 r.10 czerwca 2022 r.
4.Potwierdzanie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia.4 – 13 maja 2022 r.13 – 17 czerwca 2022 r.
5.Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.16 maja 2022 r.20 czerwca 2022 r.

Szczegółowe informacje dotyczące rekrutacji do klas I samorządowych szkół podstawowych będą opublikowane na stronie serwisu rekrutacyjnego:  krakow.elemento.pl

Category: Galerie, Kalendarium, Komunikaty, Komunikaty Dyrekcji, Rodzice, SEKRETARIAT, Uczniowie, Uncategorized, Zapisy do szkoły

Comments are closed.