Biblioteka

Książka to najlepszy przyjaciel człowieka,
biblioteka to świątynia jego myśli”.
Cyceron

Jeśli masz w domu interesującą, niezniszczoną książkę, którą już przeczytałeś i uważasz, że warto ją polecić koleżance i koledze przynieś ją do biblioteki!

Prowadzi:
nauczyciel-bibliotekarz
mgr Anna Szczepaniak-Korczyńska

GODZINY OTWARCIA BIBLIOTEKI:

poniedziałek: 11.00 – 13.30
wtorek: 10.00 – 12.30
środa: 10.00 – 15.00
czwartek: 10.00 – 13.00
piątek: 9.00 – 11.00

Biblioteka to miejsce, w którym uczniowie zdobywają umiejętności samodzielnego pogłębiania swojej wiedzy oraz rozwijania zainteresowań i uzdolnień. Biblioteka powstała w roku szkolnym1970/71 i od tego momentu datują się pierwsze wpisy w inwentarzu bibliotecznym. Od roku1994 do obsługi czytelników i ewidencji zbiorów bibliotecznych wykorzystywany jest program komputerowy Biblioteka Szkolna MOL. Obecnie biblioteka posiada 16631 woluminów.

Działy:

Podział literatury pięknej

Bajki, wierszyki Bw
Baśnie B
Obyczajowe O
Przygodowe P
Opowiadania dla młodszych dzieci Op
Przyrodnicze Prz
Fantastyka F
Historyczne H
Lektury L
Komiksy K

Książki popularnonaukowe

podział wg UKD (Uniwersalnej Klasyfikacji Dziesiętnej).

Czasopisma dla dzieci w zbiorach szkolnej biblioteki:

„Świerszczyk”

„Kumpel”

„Krzysztoforek”

W bibliotece znajdują się też archiwalne numery czasopism:

„Płomyczek”, „Poznaj Świat”, „Zwierzak”, „Świat Nauki”, „Wiedza i Życie”

Biblioteka i jej zadania:

 1. Kształtuje kulturę czytelniczą i osobowość młodego czytelnika.
 2. Kształtuje umiejętność odbioru wartości kulturalnych.
 3. Codziennie udziela porad przy wyborze lektury i literatury na określony temat.
 4. Służy pomocą przy samokształceniu.
 5. Współpracuje z nauczycielami, dyrekcją i rodzicami.
 6. Współpracuje z placówkami kulturalnymi.

Do zadań biblioteki należy:

 • rozwijanie i zaspokajanie potrzeb czytelniczych uczniów
 • gromadzenie, opracowanie i inwentaryzacja zbiorów bibliotecznych
 • prowadzenie działalności informacyjnej
 • wspomaganie realizacji programów nauczania i wychowania
 • udzielanie pomocy w nabywaniu przez uczniów umiejętności poszukiwania, selekcjonowania i gromadzenia informacji
 • współpracuje z innymi placówkami bibliotecznymi
 • ze zbiorów biblioteki szkolnej mogą korzystać uczniowie, nauczyciele, pracownicy szkoły, rodzice.

KOŁO PRZYJACIÓŁ BIBLIOTEKI

Uczniowie należący do koła pomagają nauczycielowi bibliotekarzowi w bibliotece pełniąc dyżury na przerwach i po lekcjach, biorą czynny udział w różnych imprezach bibliotecznych organizowanych przez bibliotekę.