RSSKonkursy szkolne i pozaszkolne

09-12-2016 r. – Konkurs Małego Samorządu Uczniowskiego „Świąteczny stroik” dla uczniów klas I-III

| 17 grudnia 2016
09-12-2016 r. – Konkurs Małego Samorządu Uczniowskiego „Świąteczny stroik” dla uczniów klas I-III

Z okazji Świąt Bożego Narodzenia  Mały Samorząd Uczniowski zorganizował konkurs dla uczniów klas I-III „Świąteczny stroik”. Prace wykonane były w 2 technikach: płaskie i przestrzenne. Przedstawiały wysoki poziom artystyczny i dużą ekspresję twórczą autorów. Przy ocenie prac jury brało pod uwagę technikę wykonania prac, oryginalność kompozycji, zgodność tematyczną oraz pomysłowość autora. W związku z wysokim poziomem […]

Continue Reading

28-10-2016 r. – Szkolny konkurs plastyczny dla klas I-III „Bezpiecznie na drodze” w ramach konkursu „Odblaskowa szkoła”

| 1 listopada 2016
28-10-2016 r. – Szkolny konkurs plastyczny dla klas I-III „Bezpiecznie na drodze” w ramach konkursu „Odblaskowa szkoła”

Dobiegł końca konkurs „ODBLASKOWA SZKOŁA” organizowany przez Małopolską Wojewódzką Radę Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, Wydział Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie, Małopolskie Kuratorium Oświaty, Małopolski Urząd Wojewódzki oraz Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego. Przez dwa miesiące uczniowie klas   I-III  zdobywali wiadomości i umiejętności z zakresu bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Wykonywali różne zadanie konkursowe: plastyczne, wiedzowe, praktyczne […]

Continue Reading

24-10-2016 r. – Szkolny konkurs wiedzy o ruchu drogowym dla uczniów klas III w ramach konkursu „Odblaskowa szkoła”

| 31 października 2016
24-10-2016 r. – Szkolny konkurs wiedzy o ruchu drogowym dla uczniów klas III w ramach konkursu „Odblaskowa szkoła”

W ramach konkursu „ODBLASKOWA SZKOŁA”  24 października 2016 r. odbył się II etap „Szkolnego konkursu wiedzy o ruchu drogowym” dla klas III. Konkurs przygotowały: p. Elżbieta Bazan i p. Beata Czeladzka.  Pierwszy etap odbył się  21 października 2016 r. w klasach. Uczniowie pisali test pod opieką swoich wychowawców. Z każdej klasy zostało wyłonionych 3 uczniów, […]

Continue Reading

16-03-2016 – Konkurs „Pisanki, kraszanki” dla uczniów klas I-III

| 30 marca 2016
16-03-2016 – Konkurs „Pisanki, kraszanki” dla uczniów klas I-III

Z okazji Świąt Wielkanocnych 16 marca Mały Samorząd Uczniowski zorganizował konkurs dla uczniów klas I-III „Pisanki, kraszanki”. Prace wykonane były w 2 technikach: płaskie i przestrzenne. Przedstawiały wysoki poziom artystyczny i dużą ekspresję twórczą autorów. Bardzo trudno było wyłonić laureatów, dlatego wszystkie konkursowe prace zostały zaprezentowane na wystawie świątecznej. Jury w składzie: p. Elżbieta Bazan i […]

Continue Reading

07-09.03.2016 r. – konkurs plastyczny „Wiosenny krajobraz” dla uczniów klas I-III

| 27 marca 2016
07-09.03.2016 r. – konkurs plastyczny „Wiosenny krajobraz” dla uczniów klas I-III

Konkurs plastyczny „Wiosenny krajobraz” organizowany przez Samorząd Uczniowski kl. I-III  W dniu 07-09.03.2016 roku odbył się w naszej szkole konkurs plastyczny dla uczniów klas młodszych „Wiosenny krajobraz”. Organizatorem konkursu byli opiekunowie Małego Samorządu Uczniowskiego: pani Beata Czeladzka i pani Elżbieta Bazan. Prace należało wykonać podczas zajęć szkolnych dowolną techniką plastyczną, w formacie A3. Przy ocenie […]

Continue Reading

16.03.2016 r. – Konkurs pięknego czytania w języku angielskim

| 27 marca 2016
16.03.2016 r. – Konkurs pięknego czytania w języku angielskim

16 marca odbył się szkolny konkurs pięknego czytania w języku angielskim. Podczas konkursu uczniowie klas czwartych, piątych i szóstych głośno odczytali wybrane teksty prozy w języku angielskim. Ocenie podlegały: poprawność wymowy, wyrazistość i płynność czytania, intonacja, zrozumienie tekstu. Wszyscy uczniowie zaprezentowali wysoki poziom. Laureaci konkursu otrzymają dyplomy oraz tytuł MASTER OF BEAUTIFUL READING. Oto lista […]

Continue Reading

02-03-2016 r. – XII Międzyszkolny Turniej Wiedzy o Krakowie

| 27 marca 2016
02-03-2016 r. – XII Międzyszkolny Turniej Wiedzy o Krakowie

W dniu 2 marca 2016 r. w Szkole Podstawowej nr 126 im. Komisji Edukacji Narodowej, która mieści się w os. Tysiąclecia 57, odbył się XII Międzyszkolny Turniej Wiedzy o Krakowie. Wzięły w nim udział 4 nowohuckie szkoły podstawowe: SP 91, SP 92, SP 126  SP 130. Każdą szkołę reprezentowała 3-osobowa drużyna wyłoniona podczas eliminacji szkolnych. Zawodnicy […]

Continue Reading

Konkurs plastyczny dla uczniów klas I „Ja w szkole”

| 6 grudnia 2015
Konkurs plastyczny dla uczniów klas I  „Ja w szkole”

Kolejny konkurs za nami. Nie zapominamy o najmłodszych uczniach naszej szkoły czyli o „pierwszakach”. Specjalnie dla nich zorganizowany został konkurs plastyczny: „Ja w szkole”. Prace w formacie A-4, wykonane dowolną techniką, przedstawiały wysoki poziom artystyczny i dużą ekspresję twórczą autorów. Bardzo trudno było wyłonić laureatów. Prace ocenione były w 2 kategoriach wiekowych (6-latki i 7-latki). […]

Continue Reading

18-11-2015 r. – II etap konkursu wiedzy o ruchu drogowym dla klas drugich

| 6 grudnia 2015
18-11-2015 r. – II etap konkursu wiedzy o ruchu drogowym dla klas drugich

18 listopada 2015 r. odbył się II etap konkursu wiedzy o ruchu drogowym dla klas drugich. Konkurs przygotowały: p. Elżbieta Bazan i p. Beata Czeladzka. Pierwszy etap odbył się w klasach. Uczniowie pisali test pod opieką swoich wychowawców. Z każdej klasy zostało wyłonionych 3 uczniów, którzy reprezentowali swoją klasę w drugim etapie. Uczestnicy odpowiadali na […]

Continue Reading

25.11.2015 r. – XIII Międzyszkolny Konkurs Ortograficzny „Nowohuccy mistrzowie ortografii”

| 1 grudnia 2015
25.11.2015 r. – XIII Międzyszkolny Konkurs Ortograficzny „Nowohuccy mistrzowie ortografii”

XIII Międzyszkolny Konkurs Ortograficzny Nowohuccy mistrzowie ortografii   Dnia 25 XI 2015 roku w Szkole Podstawowej nr 126 im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie odbył się XIII Międzyszkolny Konkurs Ortograficzny, w którym uczestniczyli uczniowie klas V i VI nowohuckich szkół podstawowych. Konkurs poprzedziła okolicznościowa prezentacja sceniczna, przygotowana przez uczniów klas VI pod kierunkiem pani Lucyny […]

Continue Reading