Ogólnopolska Inicjatywa Edukacyjna KURSOR

W 2014 roku,  w październiku, po raz trzeci w Europie, a po raz drugi w Polsce obchodzimy

Europejski Miesiąc Cyberbezpieczeństwa – Październik 2014

European Cyber Security Month – ECSM 2014

Pod hasłem „Bezpieczeństwo w cyberprzestrzeni to wspólna odpowiedzialność!!”
startuje europejska kampania propagująca szerzenie wiedzy o bezpieczeństwie w cyberprzestrzeni.

W serwisie bezpiecznymiesiac.pl, prezentowane są wydarzenia zainicjowane przez NASK w ramach kampanii ECSM.

Kampania ECSM realizowana jest z inicjatywy Komisji Europejskiej przy współpracy z Europejską Agencją Bezpieczeństwa Sieci i Informacji (ENISA). Na stronie cybersecuritymonth.eu znaleźć można mapę wydarzeń Europejskiego Miesiąca Cyberbezpieczeństwa, która prezentuje inicjatywy podejmowane w różnych krajach Unii Europejskiej (i nie tylko) skierowane do szerokiej rzeczy użytkowników cyberprzestrzeni. W Polsce partnerem kampanii jest NASK.


 

Ogólnopolska Inicjatywa Edukacyjna KURSOR


9 października 2014 r. nasza szkoła dbając o prawidłowe i bezpieczne stosowanie w praktyce szkolnej nowych technologii przystąpiła do Ogólnopolskiej Inicjatywy Edukacyjnej KURSOR i będziemy ubiegać się o certyfikat „WIEMY, JAK! Nowe technologie w szkole.”

Potwierdzenie uczestnictwapotwierdzenie uczestnictwa

 Ogólnopolska Inicjatywa Edukacyjna KURSOR to projekt edukacyjny realizowany przez NASK oraz Fundację Nauka i Wiedza. Jest skierowany do całej społeczności szkolnej – uczniów, rodziców, pedagogów, dyrektorów szkół.

OIE KURSOR dotyczy zagadnień związanych z bezpiecznym i świadomym korzystaniem z nowych technologii.

OIE KURSOR podnosi świadomość na temat zagrożeń, jakie niosą z sobą nowoczesne technologie; zwiększa wiedzę i umiejętności nauczycieli w zakresie wykorzystywania w dydaktyce i w praktyce szkolnej nowoczesnych technologii, multimediów i edutainment; pomaga rozwijać kompetencje kluczowe u uczniów w zakresie bezpiecznego i efektywnego posługiwania się nowymi technologiami; sprzyja integracji środowiska edukacyjnego, ułatwia nawiązywanie nowych kontaktów i wymianę pozytywnych doświadczeń z procesu edukacji, wykorzystującego nowoczesne technologie informacyjno-komunikacyjne.

W szkole Szkolnym Koordynatorem Projektu została pani Zuzanna Gawlas, a przedstawicielami Rady Pedagogicznej zostali pan Tomasz Makuła i pan Piotr Banasiak.


 

Pierwsze nasze działanie to udział w konkursie.

KONKURS KURSOR 2.0

Konkurs skierowany do całej społeczności szkolnej – uczniów, rodziców, pedagogów, dyrektorów szkół.

KURSOR 2.0 jest to projekt edukacyjny realizowany przez NASK oraz Fundację Nauka i Wiedza. Konkurs ma za zadanie wsparcie procesu bezpiecznego i efektywnego wykorzystywania nowych technologii w szkole, a także podniesienie kompetencji uczniów w zakresie nauk ścisłych i przyrodniczych.

KONKURS NA NAJLEPSZE HASŁO / MOTTO / SLOGAN
PROMUJĄCE BEZPIECZNE STOSOWANIE NOWYCH TECHNOLOGII W SZKOLE

 Konkurs polega na:

  1. zarejestrowaniu się w serwisie internetowym http://kursor.edukator.pl
  2. obejrzeniu 5 filmów animowanych, opublikowanych na stronie internetowej http://edukator.pl/Krasnoludki-2-0,8908.html (dla ułatwienia przy każdym pytaniu w quizie jest zamieszczony film, którego pytanie dotyczy)
  3. udzieleniu odpowiedzi na 5 pytań losowanych spośród 50 pytań dotyczących treści wszystkich filmów
  4. zaproponowaniu hasła / motta / sloganu promującego bezpieczne stosowanie nowych technologii w szkole
  5. udzielenie odpowiedzi jest możliwe za pośrednictwem formularza quizu udostępnionego przez Organizatorów projektu na stronie http://www.kursor.edukator.pl

O nagrody będą mogły ubiegać się tylko te osoby, które udzielą poprawnej odpowiedzi na wszystkie 5 pytań oraz zaproponują hasło / motto / slogan (w języku polskim) promujący bezpieczne stosowanie nowych technologii w szkole.

Konkurs trwa do 30 października 2014 r.

Więcej informacji:

http://bezpiecznymiesiac.pl, www.kursor.edukator.pl


 

ZAJĘCIA EDUKACYJNE DLA UCZNIÓW Z GRĄ EDUKACYJNĄ „RUFUS W OPAŁACH”


Rufus

 

 

 

 

 

 

Zapraszam ponownie do gry: http://www.edukator.pl/Gra,10245.html

Zajęcia z uczniami:

Klasa 4a – 27 marca 2015 r.

Klasa 4b – 9 marca 2015 r.

Klasa 5a – 9 kwietnia 2015 r.

Klasa 5b – 20 maja 2015 r.

Klasa 5c – 28 kwietnia 2015 r.

Klasa 6a – 17 marca 2015 r.

Klasa 6b – 10 marca 2015 r.


 

 ZAJĘCIA EDUKACYJNE DLA UCZNIÓW Z KRASNOLUDKAMI


Krasnoludki 2.0 to zestaw filmów animowanych, przygotowanych w ramach projektu KURSOR. Animacje w lekki i dowcipny sposób pokazują wybrane zagrożenia, z jakimi mogą się zetknąć  wszyscy korzystający z nowoczesnych technologii. Wszystkie filmy nawiązują do powszechnie znanych dzieciom baśni.


 

SZANOWNI RODZICE!


Dzieci coraz więcej czasu spędzają w Internecie. Surfują po sieci korzystając z komputerów i telefonów komórkowych. Zazwyczaj bieglej posługują się multimedialnymi urządzeniami niż dorośli. Cyfrowy świat to ich rzeczywistość. Rodzicom może być często trudno nawiązać kontakt z własnym dzieckiem. Dlatego warto być z nim, kiedy stawia pierwsze kroki w Internecie. Pokazać, co można ciekawego robić w sieci, nauczyć najważniejszych zasad bezpieczeństwa. Po prostu być!

Zapraszam na szkolenie dla rodziców: http://www.edukator.pl/Szkolenia,10247.html


 

Certyfikat „WIEMY, JAK! Nowe technologie w szkole”

21 czerwca 2015 r. nasza szkoła otrzymała certyfikat „WIEMY, JAK! Nowe technologie w szkole”

Certyfikat Nowe technologie

Dyplom ZG kursor