ODBLASKOWA SZKOŁA

Od września 2012 roku nasza szkoła przystąpiła do Konkursu „Odblaskowa szkoła”. Konkurs ma na celu promowanie działań, zmierzających do podniesienia bezpieczeństwa dzieci w drodze do szkoły i ze szkoły.

Bez wątpienia zdrowie i bezpieczeństwo dzieci jest najwyższą wartością. Zważywszy na ilość uczniów, którzy odnoszą corocznie na polskich drogach poważne obrażenia lub są ofiarami wypadków należy promować takie akcje jak konkurs „Odblaskowa szkoła”. Przedmiotem troski nauczycieli i rodziców powinno stać się zadbanie, aby dzieci znały zasady bezpiecznego poruszania się po drogach oraz nosiły elementy odblaskowe na swoich ubraniach i tornistrach.

W naszej szkole, w pierwszym tygodniu września, uczniowie klas I pod opieką wychowawców udali się na drogę w pobliżu szkoły, aby z bliska przyjrzeć się znajdującym się tu znakom drogowym i pod czujnym okiem nauczycieli przećwiczyć bezpieczne przekraczanie jezdni.

W bieżącym roku szkolnym pierwszoklasiści, pod opieką p. Haliny Górki, poszerzają swoje umiejętności na temat zasad ruchu drogowego i udzielania pierwszej pomocy na kółku „Bezpiecznie i zdrowo”.

Wszystkie klasy I etapu edukacyjnego wykonały w klasach gazetki na temat bezpiecznego uczestnictwa w ruchu drogowym i wzięły udział w konkursie plastycznym „Bezpieczna droga do szkoły”.

Podczas zajęć komputerowych uczniowie projektowali znaczki odblaskowe, jakie chcieliby nosić w drodze do szkoły.