Przetargi

Temat: Roboty remontowe na terenie Szkoły Podstawowej nr 126 w Krakowie.

 

Znak postępowania przetargowego: SP126-271-1/2016

 

Dokumenty:– Ogłoszenie o zamówieniu – ogloszenie_o-zamowieniu
– SIWZ z załącznikami – SIWZ
– Wzór umowy – zał. nr 3 do SIWZ – wzor umowy
– Specyfikacja TWiOR – zał. nr 7 do SIWZ – Specyfikacja TWiOR
– Przedmiar robót – zał. nr 8 do SIWZ – przedmiar
– Dokumentacja (rzut) – zał. nr 9 do SIWZ – SP 126 natryski
– Modyfikacja SIWZ – Modyfikacja SIWZ SP 126
– Przedmiar robót poprawiony – prace remontowe 2016 – przedmiar poprawiony

 

Informacja o wyborze oferty – Informacja o wyborze oferty