Zajęcia pozalekcyjne

DODATKOWE ZAJĘCIA DLA UCZNIÓW W FORMIE POMOCY PEDAGOGICZNO-PSYCHOLOGICZNEJ W ROKU SZKOLNY 2017/2018

Zajęcia rozwijające uzdolnienia:

 1. Chór szkolny – p. Piotr Banasiak: środa 15.00-16.30
 2. Zajęcia redakcyjne (gazetka szkolna) – p. Iwona Boczniewicz: środa 14.45-15.30 (1-2 razy w miesiącu) – (kl. VI – VII)
 3. Zajęcia teatralne – p. Iwona Boczniewicz: wtorek 14.45-15.30 (kl. IVb, Vb, VIa) czwartek 15.30-17.00 (kl. VIa, VIIa)
 4. Zajęcia teatralne – p. Lucyna Bukalska: wtorek 13.45-15.00, czwartek 15.30-16.30
 5. Koło matematyczne – p. Wanda Bronkowska: środa (co drugi tydzień) 14.45-15.30 (kl. Va, Vb)
 6. Koło matematyczne – Tomasz Makuła: piątek 15.40-16.25 (kl. VIIa, VIIb)
 7. Koło z programowania – Zuzanna Gawlas: środa 13.50-14.35 (kl. VI-VII)
 8. Zajęcia z rękodzieła – Ewa Pietrzyk: poniedziałek (okolicznościowo) V – VI
 9. Przygotowanie do Konkursu Humanistycznego – Lucyna Bukalska: piątek 8.55-9.40
 10. Przygotowanie do Konkursu Matematycznego – Wanda Bronkowska: środa 13.50-14.35

 

Zajęcia wspomagające rozwój ucznia:

 1. Edukacja wczesnoszkolna – Halina Celewska: piątek 11.45-12.30 (kl. Ia)
 2. Edukacja wczesnoszkolna – Bożena Mazur: czwartek 11.45-12.30 (kl. Ib)
 3. Edukacja wczesnoszkolna – Olga Burdek: wtorek 11.45-12.30 (kl. Ic)
 4. Edukacja wczesnoszkolna – Beata Czeladzka: czwartek 12.30-13.15 (kl. IIa)
 5. Edukacja wczesnoszkolna – Elżbieta Bazan: wtorek 13.15-14.00 (kl. IIb)
 6. Edukacja wczesnoszkolna – Zofia Cygan: poniedziałek 11.45-12.30 (kl. IIIa)
 7. Edukacja wczesnoszkolna – Teresa Kucala: piątek 11.45-12.30 (kl. IIIb)
 8. Zajęcia z języka polskiego – Iwona Boczniewicz: środa 13.50-14.35  (kl. VIa/VIIa co drugi tydzień)
 9. Zajęcia z języka polskiego – p. Lucyna Bukalska: poniedziałek 14.50-15.30 (kl. Va,   podział na dwie grupy, co dwa tygodnie)
 10. Zajęcia z matematyki – Wanda Bronkowska: środa 14.45-15.30 (kl. Va, Vb co drugi tydzień)
 11. Zajęcia z matematyki – Tomasz Makuła: czwartek 14.45-15.30 (kl. VIa) środa 14.45-15.30 (kl. VIIa, VIIb)
 12. Zajęcia z przyrody i geografii – p. Marzena Pietrzak, dyżur w zależności od potrzeb: poniedziałek 15.40-16.25 (kl. IVa, IVb), środa 14.45-15.30 (kl. V- VII)
 13. Zajęcia z języka niemieckiego – p. Izabela Sawicka: poniedziałek 15.40-16.25  (kl.  VIIa, VIIb)
 14. Terapia pedagogiczna – Paulina Duda: poniedziałek 12.50-13.35 (kl. IVa, IVb)