12-06-2017 r. i 14-06-2017 r. – Warsztaty ekologiczne „Energia” w ramach PROJEKTU EKO-START: edukacja ekologiczna młodzieży szkolnej województwa małopolskiego

| 19 lipca 2017

Nasza szkoła zakwalifikowała się do udziału w projekcie „EKO-START – edukacja ekologiczna młodzieży szkolnej województwa małopolskiego”, który realizowany jest w okresie od 1 maja do 6 października 2017 r. Projekt obejmuje warsztaty edukacyjne, konkursy na zbiórkę makulatury i zużytych baterii oraz wydanie i dystrybucję broszury edukacyjnej. Udział w projekcie jest bezpłatny.

Celem projektu EKO-START jest kształcenie młodzieży szkolnej z zakresu efektywności energetycznej i ochrony środowiska, kształtowanie postaw proekologicznych, aktywizacja do podejmowania aktywnych działań w zakresie efektywnego użytkowania energii i ochrony środowiska, w tym działań na rzecz lokalnej przyrody. W ramach projektu duży nacisk kładziony jest na przystępne przekazanie wiedzy z zakresu ochrony środowiska i efektywności energetycznej oraz na wprowadzanie w życie dobrych praktyk (racjonalne gospodarowanie energią, wykorzystanie odnawialnych źródeł energii, gospodarka odpadami, sposoby ograniczania tzw. niskiej emisji i innego, negatywnego wpływu człowieka na środowisko itp.).

Projekt EKO-START realizowany jest przez Instytut Zrównoważonej Energetyki, we współpracy z Katedrą Zrównoważonego Rozwoju Energetycznego, Kołem Naukowym Eko-Energia (Wydział Energetyki i Paliw, AGH w Krakowie) oraz Instytutem Gospodarki Surowcami i Energią (PAN w Krakowie), przy dofinansowaniu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie.

Uczniowie klas 6a, 4a, 4b wzięli udział w warsztatach edukacyjnych „Energia” w dniu 12 czerwca, a uczniowie klas 5a, 5b, 6b w dniu 14 czerwca 2017 r.

Warsztaty zostały przeprowadzone w sposób interaktywny, aktywizujący uczestników do działania dzięki zabawom edukacyjnym i doświadczeniom wykonywanym przy udziale uczniów.

Warsztaty miały na celu w prosty i zrozumiały sposób zapoznać uczniów z zagadnieniami energetyki konwencjonalnej i odnawialnej. Uczniowie dowiedzieli się m.in. skąd bierze się prąd w gniazdku, ile zużywa go przeciętna rodzina i co oznaczają naklejki na pralce i lodówce. W trakcie zajęć uczestnicy uzyskali informacje jakie są surowce energetyczne i jak działa elektrownia węglowa. Ponadto uczniowie dowiedzieli się jak można wykorzystać energię promieniowania słonecznego, wiatru i wody do produkcji ciepła i energii elektrycznej. Uczestnicy warsztatów mieli okazję poznać budowę i sposób działania paneli fotowoltaicznych, kolektorów słonecznych, turbiny wiatrowej oraz turbiny wodnej. Podczas zajęć duży nacisk został położony na oszczędzanie energii w domu.

Zdjęcia z warsztatów: https://1drv.ms/f/s!ApLRDE_8ejxFgkEPTdB3rE_ATwkh

 

Category: Wydarzenia klasowe

Comments are closed.