Rekrutacja na rok szkolny 2018/2019

| 10 lutego 2018

Rodziców przyszłych pierwszoklasistów zapraszamy do zapisu w sekretariacie szkoły od dnia 1 marca 2018r.

Terminarz rekrutacji do klasy I

L.p. Rodzaj czynności Termin w postępowaniu rekrutacyjnym Termin w postępowaniu uzupełniającym
1. Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym 1 – 28 III 2018 17 – 24 V 2018
2. Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły podstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji czynności, o których mowa w art. 150 ust. 7 ustawy Prawo oświatowe do 5 IV 2018 do 25 V 2018
3. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych 26 IV 2018 11 VI 2018
4. Potwierdzanie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia 27 IV – 15 V 2018 12 – 15 VI 2018
5. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych 16 V 2018 18 VI 2018

Category: Zapisy do szkoły

Comments are closed.