Stypendyści Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego w roku szkolnym 2017/2018

| 29 września 2018

W roku szkolnym 2017/2018 stypendystami finansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020 Regionalnego Programu Stypendialnego z naszej szkoły zostali:

Olga Małkowska, Krzysztof Jagoda, Szymon Józefczyk, Henryk Kosała, Adam Jabłoński

Uczniowie ze szkół podstawowych, otrzymują po 400 zł miesięcznie, czyli 4,8 tys. zł w ciągu roku.

Uczniowie ubiegający się o stypendium musieli wykazać się nie tylko wysoką średnią, ale też ponadprzeciętnymi osiągnięciami z przedmiotów przyrodniczych, matematyki, informatyki, przedsiębiorczości i języków obcych. Dodatkowe punkty można było uzyskać za kryteria socjalne.

Niektórzy ze stypendystów znaleźli się na billboardach.

 

 

Stypendium mogą otrzymać uczniowie szkół podstawowych (począwszy od piątej klasy).

Szczegółowe zasady określa Regulamin wsparcia uczniów szczególnie uzdolnionych w zakresie przedmiotów przyrodniczych, informatycznych, języków obcych nowożytnych, matematyki lub przedsiębiorczości w ramach Poddziałania 10.1.5 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, przyjęty przez Sejmik Województwa Małopolskiego Uchwałą Nr XL/621/17 z dnia 28 sierpnia 2017 r. (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego z 2017 r., poz. 5511).

Category: Osiągnięcia

Comments are closed.