Termomodernizacja szkoły

| 24 kwietnia 2018

Szanowni Państwo!

Wspólnie z Radą Rodziców od wielu miesięcy zabiegaliśmy o środki finansowe na wykonanie termomodernizacji szkoły.
Dzięki wsparciu radnego – pana Kazimierza Chrzanowskiego, który wprowadził to zadanie do Budżetu Miasta na rok 2018r. oraz pana Dariusza Badurskiego z Klubu Przyjazny Kraków udało nam się doprowadzić do realizacji tej inwestycji, której koszt wyceniony jest na 1,5 mln zł.
Serdecznie dziękuję wszystkim Rodzicom, którzy w szczególny sposób zaangażowali się do pomocy!

Informuję zatem, że w najbliższych dniach rozpoczyna się remont związany z dociepleniem budynku szkoły.
Zakres prac obejmuje między innymi :
• wykonanie nowej opaski wokół szkoły
• ocieplenie ścian zewnętrznych
• wymiana starej drewnianej stolarki okiennej i drzwiowej
• wymiana rynien i rur spustowych
• remont kominów ponad dachem
• montaż nowego wyłazu dachowego teleskopowego
• wymiana instalacji odgromowej
• montaż zaworów i głowic termostatycznych
• likwidacja niektórych zewnętrznych krat w oknach i sali gimnastycznej
i wiele innych.

Wychowawcy klas i nauczyciele świetlicy przeprowadzą z uczniami pogadanki na temat BHP w zakresie zachowania zasad bezpieczeństwa podczas trwającego remontu.

W trosce o bezpieczeństwo dzieci zwracam się z prośbą do wszystkich Rodziców o podjęcie rozmów w domach i uczulenie dzieci na grożące im niebezpieczeństwa podczas niedozwolonych zabaw oraz niepozwalanie na przebywanie bez opieki popołudniami w rejonie prac remontowych, gdzie będą wykopy, rusztowania itp.
Wykonawca – firma RP-BUD zobowiązana jest do dbałości o bezpieczeństwo i będzie się z tego wywiązywać. Jednak jeśli dostrzegą Państwo jakiekolwiek zagrożenia – uprzejmie proszę o niezwłoczne zgłoszenie do dyrekcji szkoły.
Zakończenie remontu planowane jest na koniec wakacji.

M.Dobrucka

kwiecień 2018r.

Category: Galerie, Komunikaty, Komunikaty Dyrekcji

Comments are closed.