Regionalny Program Stypendialny przeznaczony dla uczniów klas V-VIII

| 22 lutego 2019

Województwo Małopolskie – Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, Departament Edukacji i Kształcenia Ustawicznego, os. Teatralne 4a, 31-945 Kraków informuje o naborze wniosków o przyznanie stypendium w roku szkolnym 2018/2019 w ramach projektu pn. Regionalny Program Stypendialny finansowanym ze środków własnych Województwa Małopolskiego.


Wsparciem mogą zostać objęci uczniowie szkół podstawowych (począwszy od piątej klasy).

Stypendia będą przyznawane dla uczniów, mających miejsce zamieszkania na terenie Województwa Małopolskiego:

1) za szczególne osiągnięcia artystyczne,

2) za szczególne osiągnięcia sportowe,

3) za szczególne osiągnięcia w naukach humanistycznych.

Stypendia przyznawane będą na okres maksymalnie 10 miesięcy. Miesięczna wysokość ww. stypendiów wynosi:

a) w przypadku uczniów szkół podstawowych (klasy 5-7): 350,00 zł brutto;

b) w przypadku uczniów klasy 8 szkoły podstawowej (w tym klas dotychczasowego gimnazjum): 425,00 zł brutto;

Regulamin i pozostałe informacje znajdą Państwo na stronie :

https://www.malopolska.pl/dla-mieszkanca/praca-i-edukacja/regionalny-program-stypendialny

Nasz uczeń – Henryk Kosała – pierwszy z lewej
Nasz uczeń – Krzysztof Jagoda – drugi z lewej

Category: Komunikaty, Komunikaty Dyrekcji, Projekty unijne i miejskie, Rodzice, Uczniowie, Uncategorized

Comments are closed.