KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2020/2021

| 4 września 2020

Organizacja roku szkolnego:
1. Rozpoczęcie roku szkolnego 2020/2021 – 1 września 2020 r. (wtorek)
2. Dzień Edukacji Narodowej – święto szkoły 14 października 2020 r. (środa)
3. Dzień Wszystkich Świętych – 1 listopada 2020 r. (niedziela)
4. Narodowe Święto Niepodległości – 11 listopada 2020 r. (środa)
5. Zimowa przerwa świąteczna : 23 grudnia 2020 r. – 1 stycznia 2021 r.
6. Święto Trzech Króli – 6 stycznia 2021 r. (środa)
7. Koniec I półrocza – 22 stycznia 2021 r. 29 stycznia 2021r. (piątek)
8. Ferie zimowe: 15 lutego – 26 lutego 2021 r. 4 stycznia- 17 stycznia
9. Wiosenna przerwa świąteczna:  1 kwietnia – 6 kwietnia 2021 r.
10. Święta majowe: 1 i 3 maja 2021 r. (sobota, niedziela, poniedziałek)
11. Boże Ciało – 3 czerwca 2021 r.
12. Zakończenie roku szkolnego 2020/2021 – 25 czerwca 2021 r.
13. Przerwa wakacyjna:  28 czerwca – 31 sierpnia 2021 r.

Dni dodatkowo wolne od zajęć dydaktycznych w roku szkolnym 2020/2021:
2 listopada 2020 r. (poniedziałek)
4, 5 stycznia 2021 r. (poniedziałek, wtorek)
25, 26, 27 maja 2021 r. – egzamin klas ósmych (wtorek, środa, czwartek)
4 czerwca 2021 r. (piątek po Bożym Ciele)

Terminy zebrań i konsultacji z rodzicami:
9 września 2020 r.             zebranie z rodzicami
18 listopada 2020 r.           konsultacje dla rodziców
16 grudnia 2020 r.             konsultacje – informacja o zagrożeniach ocenami   niedostatecznymi za I półrocze

27 stycznia 2021 r.            zebranie z rodzicami na podsumowanie I półrocza
14 kwietnia 2021 r.            konsultacje w miarę potrzeb i zebranie z rodzicami uczniów klas ósmych przed egzaminem

2 czerwca 2021 r.               konsultacje – informacja o zagrożeniach ocenami niedostatecznymi za II półrocze i ocenach proponowanych na koniec r.szk.
16 czerwca 2021 r.             zebranie z rodzicami na podsumowanie II półrocza roku szkolnego

Klasyfikacja semestralna i roczna w roku szkolnym 2020/2021:    

 21 stycznia 2021 r. 28 stycznia 2021r.– ostateczny termin wystawiania ocen za I półrocze, poinformowanie uczniów o wystawionych ocenach klasyfikacyjnych z przedmiotów i zachowania za I półrocze

22 stycznia 2021 r. 29 stycznia 2021r.– konferencja klasyfikacyjna po I półroczu

10 lutego 2021 r. – konferencja po I półroczu

2 czerwca 2021 r. – (na dwa tygodnie przed klasyfikacją) informacja o zagrożeniach ocenami niedostatecznymi za II półrocze i ocenach
proponowanych z poszczególnych przedmiotów i z zachowania

11 czerwca 2021 r.- ostateczny termin wystawiania ocen przewidywanych za II półrocze, poinformowanie uczniów o przewidywanych rocznych ocenach klasyfikacyjnych z przedmiotów i zachowania

14 czerwca 2021 r. – ostateczny termin składania podań o egzaminy klasyfikacyjne i egzaminy sprawdzające na ocenę wyższą niż przewidywana

17 czerwca 2021 r. – konferencja klasyfikacyjna po II półroczu

30 czerwca 2021 r. – konferencja po II półroczu

Category: Galerie, Kalendarium, Komunikaty, Komunikaty Dyrekcji, Rodzice, Uczniowie

Comments are closed.