Terminy rekrutacji 2020 r. – KLASY PIERWSZE

| 18 lutego 2020

L.p. Rodzaj czynności Termin w postępowaniu rekrutacyjnym Termin
w postępowaniu uzupełniającym  
  1.   Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym   2 – 31 marca 2020 r.   19 – 26 maja 2020 r.
  2.   Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły podstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji czynności, o których mowa w art. 150 ust. 7 ustawy Prawo oświatowe   do 1 kwietnia 2020 r.   do 27 maja 2020 r.
  3.   Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych   30 kwietnia 2020 r.   10 czerwca 2020 r.
  4.   Potwierdzanie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia.   4 – 15 maja 2020 r.   15 – 19 czerwca 2020 r.
  5.   Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych   18 maja 2020 r.   22 czerwca 2020 r.

Zapraszamy do sekretariatu szkoły w dniach 2 – 31 marca

od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 – 15.00

w środy do godz.16.00

Category: Kalendarium, Komunikaty, Rodzice, SEKRETARIAT, Uczniowie, Zapisy do szkoły

Comments are closed.