13-05-2021 r. – Konkurs czytelniczy „Zaczarowany świat lektur” dla uczniów klas III

| 25 maja 2021

13.05.20121 r. , w czytelni szkolnej odbył się konkurs czytelniczy dla klas III „Zaczarowany świat lektur”.
Uczniowie mieli za zadanie, po przeczytaniu 10 pozycji książkowych, w czasie 40 minut, odpowiedzieć na szereg zadań konkursowych (pytania otwarte, test wyboru, krzyżówki, zagadki, wykreślanki, kolejność zdarzeń). Maksymalna liczba punktów do zdobycia to 147. Za każdą poprawną odpowiedź uczeń otrzymywał 1 punkt.

1 miejsce Marysia Wróbel, 3c – 91 pkt.
2 miejsce Martynka Woś, 3b – 87 pkt.
3 miejsce Julia Zielińska – 3c – 75 pkt.
Dziękuję wszystkim uczestnikom konkursu za wielką mobilizację czytelniczą i gratuluję zwycięzcom!!

Category: Działalność Biblioteki, Konkursy szkolne i pozaszkolne

Comments are closed.