14-11-2021 r. – Obchody 5. Światowego Dnia Ubogich w Archidiecezji Krakowskiej

| 24 listopada 2021

W dniu 14 listopada 2021r. w naszej parafii pw. św. Maksymiliana Marii Kolbego w Mistrzejowicach miała miejsce zbiórka datków na cel pomocy osobom w kryzysie życiowym, jak również uwrażliwienie i zachęcenie do praktykowania miłości bliźniego poprzez niesienie rozmaitej pomocy ubogim. W tą niedzielę jak ta po raz kolejny uczniowie z naszej szkoły, jako wolontariusze, którzy wytrwale kwestowali po każdej Mszy Świętej dali świadectwo czułego serca wobec potrzeb drugiego człowieka. Ojciec Święty Franciszek w specjalnym orędziu na 5. Światowy Dzień Ubogich zaznaczył, że ,,Jesteśmy wezwani do odkrycia w ubogich Chrystusa, do użyczenia im naszego głosu w ich sprawach… Nasze zaangażowanie nie polega wyłącznie na działaniach albo na programach i opieki. To, co porusza Duch, nie jest nadmiarem aktywizmu, ale przede wszystkim uwagą skierowaną na drugiego człowieka, uznaniem go za jedno z samym sobą”.

Wszystkim uczniom, którzy aktywnie zaangażowali się w wolontariat z serca dziękuję.
kl. Adrian Barzycki

Category: Wolontariat

Comments are closed.