30-10-2021 r. – Kwesta dla ,,Hospicjum św. Łazarza” w Krakowie

| 9 listopada 2021

,,Człowiek jest wspaniałą istotą nie z powodu dóbr, które posiada, ale jego czynów. Nie ważne jest, co się ma, ale czym się dzieli z innymi.”
 Jan Paweł II

W świetle tych słów można streścić aktywność uczniów z naszej szkoły, którzy ochoczym sercem podjęli trud wolontariuszy w dniu 30 października 2021r. poprzez kwestę dla ,,Hospicjum św. Łazarza” w Krakowie. Uczniowie klas V-VIII swoim świadectwem na cmentarzu Batowickim udowodnili, że przez zbiórkę datków potrafią pomagać ludziom w potrzebie, gdyż troska o innych polega na naśladowaniu Jezusa Chrystusa, który głosząc przykazanie miłości bliźniego szczególną troską otaczał chorych i cierpiących.  
Za wspólne piękne sobotnie kwestowanie wszystkim uczniom, rodzicom i opiekunom składamy serdeczne podziękowania.   
s. Agnieszka Bąk
kl. Adrian Barzycki

Category: Wolontariat

Comments are closed.