„BohaterON – włącz historię!”. Kampania historyczna o Powstaniu Warszawskim.

| 4 grudnia 2021

W tym roku nasza szkoła przystąpiła do Ogólnopolskiej kampanii „BohaterON – włącz historię!”. Głównym celem kampanii historycznej jest upamiętnienie i uhonorowanie uczestników Powstania Warszawskiego oraz promocję historii Polski XX wieku. Projekt ma edukować Polaków, bazując na historiach Powstańców, wzmacniać poczucie tożsamości narodowej, krzewić postawy patriotyczne oraz budować wrażliwość społeczną.

Nazwa akcji stanowi połączenie dwóch słów – polskiego „bohater” oraz angielskiego „ON”, czyli „włączyć”. Angielskie „ON”, zapożyczone z popularnego przymiotnika „on-off”, dosłownie włącza historię bohatera – film lub prezentację. Nazwa projektu ma również sygnalizować chęć włączenia do świadomości społecznej wydarzeń realizowanych w celu promocji dziejów naszego narodu oraz historii ludzi żyjących w czasach drugiej wojny światowej i wykazujących się patriotyczną postawą – osób, które nie chciały zostać bohaterami i wcale się za nich nie uważają, ale narażając swoje zdrowie za walkę o ojczyznę, stały się wzorami do naśladowania.

Ważną część kampanii stanowi edukacja młodzieży szkolnej. Szkoły, które zgłosiły się do akcji mają przedstawić za pomocą dostępnych materiałów historię Powstania Warszawskiego oraz Bohaterów, którzy w sierpniu 1944 roku walczyli o wolną Warszawę i Polskę. Uczniowie klas IV-VIII naszej szkoły pod opieką pana Jakuba Musiała i pani Jadwigi Krochmal przeprowadzili lekcje, ucząc i przypominając czym było Powstanie Warszawskie. Chętni uczniowie z klas IV-V pod kierunkiem p. Jakuba Musiała przygotowali kartki z podziękowaniami i życzeniami skierowane do żyjących Powstańców. Kartki, laurki i listy zostaną przesłane przez Organizatorów do Powstańców, zarówno tych, których dane osobowe zostały zamieszczone na kopertach, jak i dla pozostałych.

Uczniowie z klas 6-8 wzięli udział w realizacji projektu BohaterON – włącz historię! pod opieką p. Jadwigi Krochmal. Filmik pokazuje efekty ich pracy i zaangażowanie. Link do filmiku: https://liblink.pl/OiELk7ksIw

https://liblink.pl/OiELk7ksIw

Akcja zakończy się otrzymaniem przez szkołę certyfikatu potwierdzającego udział w kampanii.

Category: Projekty unijne i miejskie

Comments are closed.