Projekt „Młoda orkiestra”

| 10 maja 2023

Informacje dla rodziców i opiekunów prawnych uczestników i uczestniczek projektu „Młoda orkiestra”.

1.    Projekt „Młoda orkiestra” to program edukacyjno-artystyczny, którego głównym elementem jest powołanie orkiestry perkusyjnej, w skład, której wchodzą: dzieci zgłoszone do projektu, zainteresowani rodzice oraz prowadzący projekt. 

Głównym celem jest wprowadzenie młodych adeptów w świat muzyki i instrumentów perkusyjnych. Forma uczestnictwa w projekcie jest połączeniem nauki i zabawy muzyką, z naciskiem na rozwój umiejętności pracy w grupie, sumienności i pracowitości. To również poszukiwanie pasji, odkrywanie nowych przestrzeni muzycznych i artystycznych.

Muzykowanie rozwija wyobraźnie i śmiałość. Muzyka integruje, uwrażliwia na piękno oraz rozwija kreatywność. Projekt zakłada regularne próby, warsztaty, występy, nagrania, działania promocyjne.

2.    W materiałach promocyjnych używa się nazwy „Młoda orkiestra” z dopiskiem „Orkiestra Perkusyjna w Mistrzejowicach”.

3.    Projekt „Młoda orkiestra” realizowany jest dzięki współpracy:

Rada Dzielnicy XV Mistrzejowice, TRIFOPARK, Stowarzyszenie Huta Jazzu, Klub Kuźnia Ośrodka Kultury Norwida.

Projekt wspófinansowany ze środków Rady Dzielnicy XV Mistrzejowice.

Inicjatorzy powstania orkiestry perkusyjnej w Mistrzejowicach: Marek Hohenauer, Maciej Trifonidis.

       Założenia koncepcyjne, artystyczne oraz charakter merytoryczny programu „młoda orkiestra” to autorski projekt Macieja Trifonidisa.

4.    Próby „Młodej orkiestry” odbywać się będą w Klubie Kuźnia Ośrodka Kultury Norwida w Krakowie (os. Złotego Wieku 14).

5.    Osoby prowadzące oraz koordynujące „młodą orkiestrę” to:

Maciej Trifonidis – autor projektu – multiinstrumentalista, producent muzyczny, animator kultury, twórca projektów kulturalno- edukacyjnych.

Bartek Staromiejski – perkusista (absolwent Staatliche Hochschule für Musik und Darstellende Kunst Stuttgart / Akademia Muzyczna im. K. Szymanowskiego w Katowicach).

Karol Wilkoszewski – perkusista, multiinstrumentalista, edukator.

Magdalena Dudek – promocja, obsługa social media, koordynacja.

6.    Projekt „Młoda orkiestra” skierowany jest do dzieci w wieku 6-10 lat (oraz ewentualnie zainteresowanych rodziców).

       Uczestnictwo w projekcie jest związane z występami publicznymi, a więc także obecnością adeptów w social mediach. Opiekunowie wyrażają zgodę na udział dzieci w nagraniach audio/video/fotografiach, w celach promocyjnych i artystycznych – z wyłączeniem działań komercyjnych i reklamowych dla podmiotów zewnętrznych.

Uczestnictwo adeptów w organizowanych koncertach orkiestry jest nieodpłatne.

Odpłatność za zajęcia wynosi 50 zł za osobę miesięcznie. Opłaty należy uiszczać w terminie do 10 dnia danego miesiąca, w dni powszednie, w kasie Klubu Kuźnia Ośrodka Kultury Norwida w Krakowie (os. Złotego Wieku 14) w godzinach jej otwarcia.

7.    „Młoda orkiestra” nie uczestniczy w kampaniach politycznych, działaniach religijnych oraz komercyjnych kampaniach reklamowych.

8.    Próby orkiestry odbywać się będą 2 razy w miesiącu, w niedziele, w godzinach 11: 00-12:30, w Klubie Kuźnia Ośrodka Kultury Norwida w Krakowie (os. Złotego Wieku 14).

Grafik prób zostanie ustalony po skompletowaniu składu „Młodej orkiestry”.

Category: Galerie

Comments are closed.