Dyrekcja szkoły

Dyrektor
mgr Angelika Mróz

Adres mailowy: dyrektor.sp126@sp126.edu.pl

Dyżury dla rodziców w roku szkolnym 2022/2023

  • poniedziałki godz. 9.00 – 12.00
  • czwartki godz. 9.30 – 12.00
  • w dniu zebrań z rodzicami i konsultacji w godz. 17.00 – 19.00

Wicedyrektor
mgr Przemysław Biliński

Adres mailowy: przemyslaw.bilinski@sp126.edu.pl

Dyżury dla rodziców w roku szkolnym 2022/2023