Kalendarium

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2023/2024

Organizacja roku szkolnego:

 1. Rozpoczęcie roku szkolnego 2023/2024 – 4 września 2023 r. (poniedziałek)
 2. Dzień Edukacji Narodowej – święto szkoły – 14 października 2023 r. (sobota)
 3. Dzień Wszystkich Świętych – 1 listopada 2023 r. (środa)
 4. Narodowe Święto Niepodległości – 11 listopada 2023 r. (sobota)
 5. Zimowa przerwa świąteczna – 23 grudnia – 31grudnia 2023 r.
 6. Święto Trzech Króli – 6 stycznia 2024 r. (sobota)
 7. Koniec I półrocza – 12 stycznia 2024 r.
 8. Ferie zimowe – 12 lutego – 25 lutego 2024 r.
 9. Wiosenna przerwa świąteczna – 28 marca – 2 kwietnia 2024 r.
 10. Święta majowe – 1 i 3 maja 2024 r.
 11. Boże Ciało – 30 maja 2024 r.
 12. Zakończenie roku szkolnego 2023/2024 – 21 czerwca 2024 r.
 13. Przerwa wakacyjna – 22 czerwca – 31 sierpnia 2024 r.

Dni dodatkowo wolne od zajęć dydaktycznych w roku szkolnym 2023/2024

2 listopada 2024 r. (czwartek)

29 – 30 kwietnia 2024 r. (poniedziałek, wtorek)

2 maja 2024 r. (czwartek)

14 – 16 maja 2024 r. (wtorek, środa, czwartek) – egzamin klas ósmych

31 maja 2024 r. (piątek po Bożym Ciele)

Terminy zebrań i konsultacji z rodzicami w roku szkolnym 2023/2024

4 września 2023 r.                    zebranie z rodzicami klas pierwszych – godz. 17.00

6 września 2023 r.                    zebranie z rodzicami klas II-III godz.17.00 , kl. IV-VIII g. 18.00

13 grudnia 2023 r.                    konsultacje – informacja o zagrożeniach ocenami niedostatecznymi
z przedmiotów za I półrocze – kl. I-III g. 17.00, kl. IV- VIII g. 18.00

17 stycznia 2024 r.                   zebranie z rodzicami na podsumowanie I półrocza kl. I-III g. 17.00,
kl. IV- VIII g. 18.00

28 maja 2024 r.                        zebranie z rodzicami (podsumowanie II półrocza roku szkolnego                                                informacja o zagrożeniach ocenami niedostatecznymi za II półrocze
i ocenach proponowanych na koniec roku szkolnego

Klasyfikacja semestralna i roczna w roku szkolnym 2023/2024

11 stycznia 2024 r.                   ostateczny termin wystawiania ocen za I półrocze, poinformowanie uczniów
o wystawionych ocenach klasyfikacyjnych z przedmiotów i zachowania
za I półrocze

12 stycznia 2024 r.                   konferencja klasyfikacyjna po I półroczu

24 stycznia 2024 r.???             konferencja po I półroczu

29 maja 2024 r.                        (na dwa tygodnie przed klasyfikacją) informacja o zagrożeniach                                                ocenami niedostatecznymi za II półrocze i ocenach                                                proponowanych z poszczególnych przedmiotów i zachowania

6 czerwca 2024 r.                     ostateczny termin wystawiania ocen przewidywanych                                                z przedmiotów i zachowania na II półrocze i poinformowanie o nich                                                uczniów i rodziców

11 czerwca 2024 r.                   ostateczny termin składania podań o egzaminy klasyfikacyjne                                                i egzaminy sprawdzające na ocenę wyższą niż przewidywana

13 czerwca 2024 r.                   ostateczny termin wystawiania rocznych ocen klasyfikacyjnych

14 czerwca 2024 r.                   konferencja klasyfikacyjna po II półroczu

21 czerwca 2024 r.                   konferencja po II półroczu

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2022/2023

Organizacja roku szkolnego:

 1. Rozpoczęcie roku szkolnego 2022/2023 – 1 września 2022 r.
 2. Dzień Edukacji Narodowej – święto szkoły – 14 października 2022 r.
 3. Dzień Wszystkich Świętych – 1 listopada 2022 r.
 4. Narodowe Święto Niepodległości – 11 listopada 2022 r.
 5. Zimowa przerwa świąteczna – 23 grudnia – 31grudnia 2022 r.
 6. Święto Trzech Króli – 6 stycznia 2023 r.
 7. Koniec I półrocza – 20 stycznia 2023 r.
 8. Ferie zimowe – 30 stycznia – 10 lutego 2023 r.
 9. Wiosenna przerwa świąteczna – 6 kwietnia – 11 kwietnia 2023 r.
 10. Święta majowe – 1 i 3 maja 2023 r.
 11. Boże Ciało – 8 czerwca 2023 r.
 12. Zakończenie roku szkolnego 2020/2021 – 23 czerwca 2023 r.
 13. Przerwa wakacyjna – 26 czerwca – 31 sierpnia 2023 r.

Dni dodatkowo wolne od zajęć dydaktycznych w roku szkolnym 2022/2023

14 październik 2022 r. (piątek)

31 październik 2022 r. (poniedziałek)

2 maja 2023 r. (wtorek)

23 – 25 maja 2023 r. – 3 dni – egzamin klas ósmych

9 czerwca 2023 r. (piątek po Bożym Ciele)

Terminy zebrań i konsultacji z rodzicami

1 września 2022 r.                     zebranie z rodzicami klas pierwszych – godz. 17.00

7 września 2022 r.                     zebranie z rodzicami klas II-III godz.17.00 , kl. IV-VIII g. 18.00

7 grudnia 2022 r.                      konsultacje – informacja o zagrożeniach ocenami

                                               niedostatecznymi oraz w Librusie wpisanie ocen proponowanych

z przedmiotów za I półrocze – kl. I-III g. 17.00, kl. IV- VIII g. 18.00

25 stycznia 2023 r.                    zebranie z rodzicami na podsumowanie I półrocza

kl. I-III g. 17.00, kl. IV- VIII g. 18.00

31 maja 2023 r.                         zebranie z rodzicami (podsumowanie II półrocza roku szkolnego

                                               informacja o zagrożeniach ocenami niedostatecznymi

za II półrocze i ocenach proponowanych na koniec roku szkolnego

Klasyfikacja semestralna i roczna w roku szkolnym 2022/2023

19 stycznia 2023 r.                    ostateczny termin wystawiania ocen za I półrocze, poinformowanie

uczniów o wystawionych ocenach klasyfikacyjnych z przedmiotów

i zachowania za I półrocze

20 stycznia 2023 r.                    konferencja klasyfikacyjna po I półroczu

15 lutego 2023 r.                      konferencja po I półroczu

31 maja 2023 r.                         (na dwa tygodnie przed klasyfikacją) informacja o zagrożeniach

                                               ocenami niedostatecznymi za II półrocze i ocenach

                                               proponowanych z poszczególnych przedmiotów i zachowania

7 czerwca 2023 r.                      ostateczny termin wystawiania ocen przewidywanych

                                               z przedmiotów i zachowania na II półrocze i poinformowanie o nich

                                               uczniów i rodziców

12 czerwca 2023 r.                    ostateczny termin składania podań o egzaminy klasyfikacyjne

                                               i egzaminy sprawdzające na ocenę wyższą niż przewidywana

15 czerwca 2023 r.                    ostateczny termin wystawiania rocznych ocen klasyfikacyjnych

16 czerwca 2023 r.                    konferencja klasyfikacyjna po II półroczu

23 czerwca 2023 r.                    konferencja po II półroczu

archiwum:

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2021/2022

Organizacja roku szkolnego:

 1. Rozpoczęcie roku szkolnego 2021/2022  – 1 września 2021
 2. Dzień Edukacji Narodowej – święto szkoły   – 14 października 2021
 3. Dzień Wszystkich Świętych  – 1 listopada 2021 r.
 4. Narodowe Święto Niepodległości  – 11 listopada 2021 r.
 5. Zimowa przerwa świąteczna   – 23 grudnia – 31grudnia 2021 r.
 6. Święto Trzech Króli  – 6 stycznia 2022 r.
 7. Koniec I półrocza  – 14 stycznia 2022 r.
 8. Ferie zimowe   – 17 stycznia  – 29 stycznia 2022 r.
 9. Wiosenna przerwa świąteczna  – 14 kwietnia – 19 kwietnia 2022 r.
 10. Święta majowe  –  1 i 3 maja 2022 r.
 11. Boże Ciało – 16 czerwca 2022 r.
 12. Zakończenie roku szkolnego 2020/2021 – 24 czerwca 2022 r.
 13. Przerwa wakacyjna –   27 czerwca – 31 sierpnia 2022 r.

Dni dodatkowo wolne od zajęć dydaktycznych w roku szkolnym 2021/2022

12 listopada 2021 r. (piątek)

7 stycznia 2022 r. (piątek)

2 maja 2022 r. (poniedziałek)

24 – 26 maja 2022 r. – 3 dni – egzamin klas ósmych

17 czerwca 2022 r. (piątek po Bożym Ciele)

Terminy zebrań i konsultacji z rodzicami

1 września 2021 r.     zebranie z rodzicami klas pierwszych – godz. 17.00

8 września 2021 r.    zebranie z rodzicami klas II -III godz.17.00 , kl. IV- VIII g. 18.00

17 listopada 2021 r.   konsultacje z rodzicami kl. I-III godz. 17.00, kl. IV- VIII g. 18.00

8 grudnia 201 r.     konsultacje – informacja o zagrożeniach ocenami niedostatecznymi oraz oceny proponowane z przedmiotów
za I półrocze kl. I-III g. 17.00, kl. IV- VIII g. 18.00

2 lutego 2022 r.    zebranie z rodzicami na podsumowanie I półrocza kl. I-III g. 17.00, kl. IV- VIII g. 18.00

6 kwietnia 2022 r.    konsultacje w miarę potrzeb i zebranie z rodzicami uczniów klas ósmych przed egzaminem kl. I-III g. 17.00, kl. IV- VIII g. 18.00

2 czerwca (czwartek) 2022 r. zebranie z rodzicami (podsumowanie II półrocza roku szkolnego  informacja o zagrożeniach ocenami niedostatecznymi za II półrocze i ocenach proponowanych na koniec roku szkolnego)

Klasyfikacja semestralna i roczna w roku szkolnym 2021/2022

13 stycznia 2022 r.            ostateczny termin wystawiania ocen za I półrocze, poinformowanie uczniów o wystawionych ocenach klasyfikacyjnych z przedmiotów i zachowania za I półrocze

14 stycznia 2022 r.             konferencja klasyfikacyjna po I półroczu

9  lutego 2022 r.                   konferencja po I półroczu

2 czerwca 2022 r.                (na dwa tygodnie przed klasyfikacją) informacja o zagrożeniach ocenami niedostatecznymi za II półrocze i ocenach proponowanych z poszczególnych przedmiotów i z zachowania

10 czerwca 2022 r.    ostateczny termin wystawiania ocen za II półrocze, poinformowanie uczniów o przewidywanych rocznych ocenach klasyfikacyjnych z przedmiotów i zachowania.

13 czerwca 2022 r.    ostateczny termin składania podań o egzaminy klasyfikacyjne i egzaminy sprawdzające na ocenę wyższą niż przewidywana

15 czerwca 2022 r.             konferencja klasyfikacyjna po II półroczu

28 czerwca 2022 r.             konferencja po II półroczu

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2020/2021 ze zmianami od 24 XI 2020r.

Organizacja roku szkolnego:
1. Rozpoczęcie roku szkolnego 2020/2021 – 1 września 2020 r. (wtorek)
2. Dzień Edukacji Narodowej – święto szkoły 14 października 2020 r. (środa)
3. Dzień Wszystkich Świętych – 1 listopada 2020 r. (niedziela)
4. Narodowe Święto Niepodległości – 11 listopada 2020 r. (środa)
5. Zimowa przerwa świąteczna : 23 grudnia 2020 r. – 1 stycznia 2021 r.
6. Święto Trzech Króli – 6 stycznia 2021 r. (środa)
7. Koniec I półrocza – 22 edit: 29 stycznia 2021 r. (piątek)
8. Ferie zimowe: 15 lutego – 26 lutego 2021 r edit: 4-17 stycznia 2021r.
9. Wiosenna przerwa świąteczna:  1 kwietnia – 6 kwietnia 2021 r.
10. Święta majowe: 1 i 3 maja 2021 r. (sobota, niedziela, poniedziałek)
11. Boże Ciało – 3 czerwca 2021 r.
12. Zakończenie roku szkolnego 2020/2021 – 25 czerwca 2021 r.
13. Przerwa wakacyjna:  28 czerwca – 31 sierpnia 2021 r.

Dni dodatkowo wolne od zajęć dydaktycznych w roku szkolnym 2020/2021:
2 listopada 2020 r. (poniedziałek)
4, 5 stycznia 2021 r. (poniedziałek, wtorek)
25, 26, 27 maja 2021 r. – egzamin klas ósmych (wtorek, środa, czwartek)
4 czerwca 2021 r. (piątek po Bożym Ciele)

Terminy zebrań i konsultacji z rodzicami:
9 września 2020 r.             zebranie zdalne z rodzicami
18 listopada 2020 r.           konsultacje zdalne dla rodziców
16 grudnia 2020 r.             konsultacje zdalne – informacja o zagrożeniach ocenami   niedostatecznymi za I półrocze

27 stycznia 2021 r.            zebranie zdalne z rodzicami na podsumowanie I półrocza
14 kwietnia 2021 r.            konsultacje zdalne w miarę potrzeb i zebranie z rodzicami uczniów klas ósmych przed egzaminem

2 czerwca 2021 r.               konsultacje zdalne – informacja o zagrożeniach ocenami niedostatecznymi za II półrocze i ocenach proponowanych na koniec r.szk.
16 czerwca 2021 r.             zebranie z rodzicami na podsumowanie II półrocza roku szkolnego

Klasyfikacja semestralna i roczna w roku szkolnym 2020/2021:    

 21 edit: 28 stycznia 2021 r. – ostateczny termin wystawiania ocen za I półrocze, poinformowanie uczniów o wystawionych ocenach klasyfikacyjnych z przedmiotów i zachowania za I półrocze

22 edit : 29 stycznia 2021 r. – konferencja klasyfikacyjna po I półroczu

10 lutego 2021 r. – konferencja po I półroczu

2 czerwca 2021 r. – (na dwa tygodnie przed klasyfikacją) informacja o zagrożeniach ocenami niedostatecznymi za II półrocze i ocenach
proponowanych z poszczególnych przedmiotów i z zachowania

11 czerwca 2021 r.- ostateczny termin wystawiania ocen przewidywanych za II półrocze, poinformowanie uczniów o przewidywanych rocznych ocenach klasyfikacyjnych z przedmiotów i zachowania

14 czerwca 2021 r. – ostateczny termin składania podań o egzaminy klasyfikacyjne i egzaminy sprawdzające na ocenę wyższą niż przewidywana

17 czerwca 2021 r. – konferencja klasyfikacyjna po II półroczu

30 czerwca 2021 r. – konferencja po II półroczu

archiwum:

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2019/2020

Organizacja roku szkolnego:

 1. Rozpoczęcie roku szkolnego 2019/2020 2 września 2019 r.
 2. Dzień Edukacji Narodowej – święto szkoły 14 października 2019 r. (poniedziałek)
 3. Dzień Wszystkich Świętych 1 listopada 2019 r. (piątek)
 4. Narodowe Święto Niepodległości 11 listopada 2019 r. (poniedziałek)
 5. Zimowa przerwa świąteczna 23 grudnia 2019 r. – 1 stycznia 2020 r.
 6. Święto Trzech Króli 6 stycznia 2020 r. (poniedziałek)
 7. Koniec I okresu 17 stycznia 2020 r. (piątek)
 8. Ferie zimowe 27 stycznia – 9 lutego 2020 r.
 9. EDIT : Wprowadzenie nauczania na odległość – od 26 marca 2020r.
 10. Wiosenna przerwa świąteczna 9 kwietnia – 14 kwietnia 2020
 11. Święta majowe 1 i 3 maja 2020 r. (piątek, sobota, niedziela)
 12. Boże Ciało 11 czerwca 2020 r.
 13. Zakończenie roku szkolnego 2019/2020 26 czerwca 2020 r.
 14. Przerwa wakacyjna 29 czerwca – 31 sierpnia 2020 r.

Dni dodatkowo wolne od zajęć dydaktycznych w roku szkolnym 2019/2020

2, 3 stycznia 2020 r. (czwartek, piątek)

21, 22, 23 kwietnia 2020 r. – egzamin klas ósmych (środa, czwartek, piątek) odwołany z powodu epidemii koronawirusa

EDIT :  16,17,18 czerwca 2020r.- nowy termin egzaminu klas ósmych, dni wolne od nauki zdalnej dla uczniów klas I-VII

12 czerwca 2020 r. (piątek po Bożym Ciele)

Terminy zebrań i konsultacji z rodzicami :

11 września 2019 r.                     zebranie z rodzicami

6 listopada 2019 r.                        zebranie z rodzicami

18 grudnia 2019 r.                        konsultacje – informacja o zagrożeniach ocenami niedostatecznymi za I okres

22 stycznia 2020 r.                       zebranie z rodzicami na podsumowanie I okresu

18 marca 2020 r.                           konsultacje w miarę potrzeb i zebranie z rodzicami uczniów klas ósmych przed egzaminem

27 maja 2020 r.                              konsultacje zdalne – informacja o zagrożeniach ocenami niedostatecznymi za II okres i ocenach proponowanych na koniec roku szkolnego

17 czerwca 2020 r.                       zebranie on-line z rodzicami na podsumowanie II okresu roku szkolnego

Klasyfikacja semestralna i roczna w roku szkolnym 2019/2020

16 stycznia 2020 r.                       ostateczny termin wystawiania ocen za I okres, poinformowanie uczniów o wystawionych ocenach klasyfikacyjnych z przedmiotów i zachowania za I okres

17 stycznia 2020 r.                       konferencja klasyfikacyjna po I okresie

12 lutego 2020 r.                           konferencja plenarna po I okresie

27 maja 2020 r.                              (na dwa tygodnie przed klasyfikacją) informacja o zagrożeniach ocenami niedostatecznymi za II okres i ocenach proponowanych z poszczególnych przedmiotów i z zachowania

15 czerwca 2020 r.                       ostateczny termin wystawiania ocen przewidywanych za II okres, poinformowanie uczniów o przewidywanych rocznych ocenach klasyfikacyjnych z przedmiotów i zachowania za II okres

17 czerwca 2020 r.                       ostateczny termin składania podań o egzaminy klasyfikacyjne i egzaminy sprawdzające na ocenę wyższą niż przewidywana

 

19 czerwca 2020 r.                       konferencja klasyfikacyjna po II okresie

1 lipca 2020 r.                                  konferencja plenarna po II okresie