Pilotaż programowania

Nasza szkoła od 1 września 2016 r. bierze udział w pilotażowym wdrożeniu programowania w edukacji formalnej w oparciu o innowację pedagogiczną.

Celem pilotażu ogłoszonego przez Ministerstwo Edukacji Narodowej jest wprowadzenie i sprawdzenie w praktyce szkolnej powszechnej nauki programowania już od najmłodszych lat.

Pani Zuzanna Gawlas napisała innowację pedagogiczną „Programowanie z czarodziejem Baltie”.
Głównym powodem napisania innowacji pedagogicznej z zajęć komputerowych jest propozycja zmian w podstawie programowej przedstawiona przez Radę ds. Informatyzacji Edukacji przy Ministrze Edukacji Narodowej.
Wprowadzone zmiany w podstawie programowej kształcenia informatycznego zostały podyktowane tym, że w dzisiejszych czasach podstawowe zadanie szkoły, jakim jest alfabetyzacja w zakresie czytania, pisania i rachowania, wymaga poszerzenia o alfabetyzację w zakresie myślenia komputacyjnego, czyli o umiejętności rozwiązywania problemów z różnych dziedzin z wykorzystaniem metod oraz narzędzi wywodzących się z informatyki.

Umiejętności nabyte podczas programowania są również przydatne uczniom na zajęciach z innych przedmiotów. Są konieczne u ludzi dorosłych w różnych zawodach, niekoniecznie informatycznych.

Innowacja z podstaw programowania będzie realizowana w roku szkolnym 2016/2017 na zajęciach komputerowych od klasy I do klasy VI. Innowacja p. Zuzanny Gawlas została udostępniona do realizacji nauczycielom ze Szkoły Podstawowej nr 144.

baltie_poster_pl_small

Uczniowie będą poznawać podstawy programowania w języku programowania Baltie 3. Program Baltie 3 jest przeznaczony do nauki programowania już od 5 roku życia. Język Baltie to język na poziomie języków Pascal, C, Java, ale jest to język (pierwszy w świecie) w pełni graficzny, dlatego skutecznie mogą z nim pracować małe dzieci, a możliwości funkcjonalne tworzą z niego również narzędzie dla zaawansowanych programistów.

Program jest przyjazny dziecku, rozbudza wyobraźnię twórczą i uczy logicznego myślenia. W programie uczniowie pracują z czarodziejem Baltie, który wspiera fantazję dziecka. Czarodziej Baltie może zrobić wszystko to, co uczeń może sobie wyobrazić.

Program jest bezpłatny dla każdego ucznia i można go pobrać ze strony www.baltie.pl

jak-zainstalowac-baltie

Na stronie www.baltie.pl –> Wdrożenie nauki programowania do edukacji formalnej „Pilotaż Baltie” znajdują się podręczniki w formacie PDF do nauki programowania.

Do pobrania również tutaj:

Baltie3_podrecznik_I-III_SP

Baltie3_podrecznik_IV-VI_SP

Do realizacji innowacji pedagogicznej będzie wykorzystywany serwer konkursowy SGP Systems. Wszyscy uczniowie będą mieli założone konta w systemie SGP Systems.

Będzie on też wykorzystywany, jako „automatyczny sędzia” rozwiązywanych zadań z programowania.

Uczniowie mogą też brać udział w corocznych konkursach: Tematycznym Konkursie Informatycznym „Małopolskie Baltie” organizowanym dla uczniów szkół podstawowych przez Małopolskiego Kuratora Oświaty oraz w Międzynarodowym Konkursie Programistycznym Baltie dla wszystkich kategorii wiekowych.

W dniu 6 grudnia 2016 r. nauczyciele klas I-III w naszej szkole mieli specjalne szkolenie z programu „Baltie”. Szkolenie poprowadził sam autor programu – Czech pan Bohumir Soukup. Nauczycielom bardzo spodobał się czarodziej Baltie.

W naszej szkole uczniowie w trakcie trzech lat nauki programowania odnieśli sukcesy w Małopolskich Konkursach Informatycznych organizowanych przez Małopolskiego Kuratora Oświaty oraz w Międzynarodowych Konkursach Programowania:

  1. Małopolski Konkurs Informatyczny Baltie 2013 – 1 laureat i 5 finalistów,
  2. Małopolski Konkurs Informatyczny Baltie 2014 – 3 laureatów,
  3. Międzynarodowy Konkurs Programistyczny Baltie 2014 – VI i XII miejsce,
  4. Małopolski Konkurs Informatyczny Baltie 2015 – 5 finalistów,
  5. Międzynarodowy Konkurs Programistyczny Baltie 2015 – XXII miejsce,
  6. Małopolski Konkurs Informatyczny Baltie 2016 – 1 laureat i 3 finalistów,
  7. Międzynarodowy Konkurs Programistyczny Baltie 2016 – 1 laureat.

Nagroda „Laur olimpijski” została ustanowiona w 2005 roku uchwałą Rady Miasta Krakowa. Jest częścią Krakowskiego Programu Wspierania Uzdolnionych Uczniów. Każdy uczeń otrzymuje dyplom oraz bon, który może zrealizować w kilkunastu placówkach na terenie miasta Krakowa. Za bon można kupić pomoce naukowe (książki, albumy, encyklopedie) oraz sprzęt multimedialny. Bony mają różną wartość – w zależności od liczby turniejów, konkursów i olimpiad.

Nagrody „Laur olimpijski” za osiągnięcia w roku szkolnym 2015/2016

24 kwietnia 2017 r. w auli Zespołu Szkół Zawodowych nr 1 (ul. Rzeźnicza 4) uczniowie naszej szkoły otrzymali nagrody „Laur olimpijski” za osiągnięcia w konkursach w roku szkolnym 2015/2016 m. in. za osiągnięcia w konkursach informatycznych z programowania.

Szymon Józefczyk uczeń klasy 6a – Laureat Tematycznego Konkursu Informatycznego Małoplskie Baltie 2016

Krzysztof Jagoda uczeń klasy 6a – Finalista Tematycznego Konkursu Informatycznego Małoplskie Baltie 2016

Henryk Kosała uczeń klasy 6a – Finalista Tematycznego Konkursu Informatycznego Małoplskie Baltie 2016

Wiktor Chudy absolwent – Finalista Tematycznego Konkursu Informatycznego Małoplskie Baltie 2016

Nagrody wręczał pan Dariusz Domajewski, zastępca Dyrektora Wydziału Edukacji. gratulując uczniom wspaniałych osiągnięć. Przekazał gratulacje rodzicom i nauczycielom, którzy się opiekowali uczniami i przygotowywali ich do zawodów. Życzył uczniom dalszych sukcesów na kolejnych etapach edukacyjnych.

Nauka programowania na zajęciach komputerowych w roku szkolnym 2016/2017

Uczniowie klas pierwszych i drugich

Uczniowie klasy 6a

Małopolski Konkurs Informatyczny Baltie 2017 – 2 finalistów: Szymon Józefczyk i Krzysztof Jagoda

 

Międzynarodowy Konkurs Programistyczny Baltie 2017 – 1 laureat: Szymon Józefczyk

Najlepsi małopolscy stypendyści na XXXVII sesji Sejmiku Województwa Małopolskiego

Czerwcowa sesja rozpoczęła się od wręczenia dyplomów i nagród dziewięciu najlepszym stypendystom tegorocznej edycji Regionalnego Programu Stypendialnego. W obecności radnych wyróżnienia odebrało trzech uczniów szkół podstawowych, trzech gimnazjalistów i trzech uczniów ze szkół ponadgimnazjalnych.

Wśród trzech wyróżnionych uczniów ze szkół podstawowych znaleźli się nasi uczniowie Szymon Józefczyk i Krzysztof Jagoda. Stypendia zostały przyznane za znakomite wyniki w nauce, zwłaszcza z przedmiotów matematyczno-przyrodniczych, informatycznych i języków obcych.

Nagrody wręczał pan Jacek Krupa, Marszałek Województwa Małopolskiego.