Pedagog Szkolny – mgr Paulina Duda

Pedagog szkolny prosi o wcześniejsze potwierdzenie wizyty drogą telefoniczną (012-648-24-90), mailową (paulina.duda@sp126.edu.pl)  lub poprzez dziennik elektroniczny.


Dyżury pedagoga w roku szkolnym 2020/2021 – gabinet 59

Dyżury pedagoga w roku szkolnym 2019/2020 – gabinet 59

Poniedziałek

Dyżur od 9.00 do 13.00

Wtorek

Dyżur od 8.00 do 12.45

Środa

Dyżur od 10.00 do 17.00

Czwartek

Dyżur od 8.00 do 12.00

Piątek

Dyżur od 8.30 do 12.30

 


Materiały do konkursu „Prawo i my” oraz „Prawo, ratownictwo i bezpieczeństwo”

Pakiet Prawo i my oraz Prawo Ratownictwo Bezpieczeństwo

Regulamin Konkursu Prawo i My 2017


STYLE UCZENIA SIĘ

STYL UCZENIA SIĘ to sposób, w jaki najlepiej zapamiętujemy nowe  informacje czy uczymy się nowych umiejętności. W zależności od preferencji poszczególnych zmysłów, możemy połączyć społeczeństwo w grupy wzrokowców, słuchowców czy kinestetyków.

Style uczenia się

WZROKOWIEC

Charakterystyka:

 • Posiadają dobrą pamięć do wizualnych elementów nauczanych treści,
 • Komunikaty werbalne próbują obrazować i przekształcać w treści wizualne zwracając uwagę na kolor, kształt, wielkość danego przedmiotu,
 • łatwiej zapamiętują wiedzę przekazaną przy  pomocy  map,  diagramów, rysunków, obrazków, plakatów, grafów                   lub wykresów.

Wskazówki do nauczania:

 • Wykorzystywanie kolorowych długopisów, mazaków bądź kredek podczas sporządzania notatek,
 • Przekazywanie informacji wzrokowo i pisemnie, np. za pomocą wykresów, tabelek, diagramów, rysunków. Wykorzystywanie symboli i rysunków podczas tworzenia notatek, które wzmocnią ślad pamięciowy.
 • Nowo poznane słowa przykleja na kolorowych kartkach w miejscach, na które często patrzy.

Warunki pracy:

 • Porządek w miejscu pracy – należy zadbać o to, by inne bodźce wzrokowe nie odciągały uwagi ucznia od przekazywanych treści.

 

SŁUCHOWIEC

Charakterystyka:

 • Posiadają dobra pamięć słuchową, lubią uczyć się zarówno poprzez słuchanie jak również poprzez samodzielne formułowanie wypowiedzi,
 • Dobrze zapamiętują dialogi, muzykę, dźwięk Preferują werbalne formy przekazywania treści: wykłady, ćwiczenia, dyskusje grupowe, wykłady, rozmowy sieciowe i debaty.
 • Szybko zapamiętują nazwy własne, nie maja trudności z nauką wierszyków, rymowanek, melodii.
 • Mogą mieć trudności z orientacja przestrzenną – odczytywaniem map, rozumieniem informacji przedstawionych na wykresie.

Wskazówki do nauczania:

 • Informacje należy przekazywać w sposób werbalny,
 • Efektywność nauki zwiększa odpowiednia modulacja głosu,
 • Należy zadbać o odpowiednie tempo mówienia i często powtarzać na głos nauczane treści,
 • Stwarzanie możliwości powtarzania przez uczniów na głos powtarzanego materiału, czytania na głos notatek,
 • Umożliwianie nauki poprzez współpracę (prace w grupach, dwójkach), dyskusje, wymianę myśli z innymi (debaty, burza mózgów),
 • Należy dokładnie omawiać informacje przedstawione w formie wizualnej – mapy, wykresy, diagramy, obrazy itp,
 • Warto zachęć uczniów do układania rymowanek, wierszyków, piosenek do nauczanych treści,

Warunki pracy:

 • Należy postarać się ograniczyć bodźce słuchowe rozpraszające uczniów.

KINESTETYK

Charakterystyka:

 • Mają dobra pamięć do działań i ruchów ciała, dobrze odczytują mowę ciała,
 • Najskuteczniej uczy się poprzez wykonywanie czynności,
 • Preferują doświadczenie, ćwiczenia,

Wskazówki do nauczania:

 • Należy korzystać z demonstracji, filmów odnoszących się do świata zewnętrznego, ćwiczeń praktycznych, projektów, doświadczeń,
 • Należy zachęcać uczniów do stosowania nowo poznanej wiedzy w życiu codziennym,

Warunki pracy:

 • Mimowolnej zabawy przedmiotami (np. długopisem) lub niespokojnych ruchów nogami nie należy traktować jako oznak braku skupienia uwagi,

Często spotykamy się z typami mieszanymi, co oznacza, że nie należy kategorycznie odcinać się od technik uczenia się proponowanych dla innego stylu. Dobrym pomysłem jest łączenie różnych technik oraz dobieranie techniki w zależności od specyfiki materiału, którego trzeba się nauczyć. Oddziaływanie na kilka bodźców jednocześnie podnosi efektywność nauczania.


Inteligencje wielorakieTypy inteligencji.

8 inteligencji według prof. H. Gardnera

Inteligencja lingwistyczno-językowa (werbalna)
 • cechuje ludzi zainteresowanych językiem, wyrażaniem się przy pomocy słów. Posiadają oni bogaty słownik i intuicję językową, przy pomocy słowa komunikują się niezwykle sprawnie.
 • wybitni pisarze, poeci, dziennikarze, przywódcy polityczni, lingwiści
Inteligencja logiczno-matematyczna (numeryczno-logiczna)
 • jest właściwa ludziom, których porywa świat abstrakcji i precyzji logicznego myślenia oraz zamiłowanie do nauk ścisłych. Interesuje ich badanie poprawności, stawianie hipotez, analiza i synteza obrazów całości.
 • prawnicy, księgowi, bankierzy, statystycy, metodolodzy, analitycy
Inteligencja muzyczna
 • domena osób, którzy odznaczają się niezwyczajną wrażliwością na dźwięki i ich konstelacje. Słyszą więcej i poprzez dźwięki wyrażają swój obraz świata.
 • kompozytorzy, śpiewacy, dyrygenci, producenci instrumentów muzycznych
Inteligencja wizualno-przestrzenna
 • cechuje ludzi, którzy z łatwością poruszają się w przestrzeni trójwymiarowej. Interesuje ich konstrukcja, rekonstrukcja        lub dekon­strukcja rzeczywistości.
 • architekci, malarze, rzeźbiarze, konstruktorzy, projektanci mody,
Inteligencja kinestetyczna (inteligencja ciała)
 • jest charakterystyczna dla osób, którzy mają zamiłowanie          do ruchu. Odznaczają się niezwykłym poczuciem równowagi     i harmonią ruchów (cechuje ich tzw. zręczność, gibkość, elastyczność)
 • tancerze, aktorzy, sportowcy, chirurdzy i mechanicy
Inteligencja interpersonalna
 • właściwa ludziom o bardzo wysokiej wrażli­wości na relacje międzyludzkie. Cechuje ich: wysoka empatia, nadzwyczajne zain­teresowanie i rozumienie innych, nastawienie usługowe.
 • sprzedawcy, psychoterapeuci, nauczyciele, menadżerowie, dyrektorzy, negocjatorzy, lekarze
Inteligencja intrapersonalna (zwana też duchową)
 • jest właściwa osobom obdarzonym tzw. bogatym życiem wewnętrznym. Cechuje ich nadzwyczajna samoświadomość, zdolność do rozpoznawanie swoich emocji, uczuć, wartości, przy zachowaniu dystansu do siebie, wysoka samoregulacja, spolegliwość.
 • mistycy, psychoterapeuci, pisarze, poeci, kompozytorzy
Inteligencja przyrodnicza (naturalistyczna/  środowiskowa)
 • cechuje osoby respektujące korzyści środowiska naturalnego. Lubią spędzać czas na świeżym powietrzu, dostrzegają hierarchie i zależności występujące pomiędzy poszczególnymi elementami środowiska naturalnego
 • botanicy, weterynarze, rolnicy.

Dominująca półkula mózgu

mózg

WSKAZÓWKI DO NAUCZANIA
Linearne notatki, dzielenie tekstu na mniejsze partie, grupowanie pojęć, stosowanie punktorów, numeracji, grafy.

 

Stosowanie porównań do świata zewnętrznego, życia codziennego, praktyki,

Nielinearne notatki (mapy myśli, gwiazdy skojarzeń, grafy, obrazy)

 

Odnoszenie się do emocji

Przydatna literatura:

 • Angelöw, B.(1998), Jak się uczyć skutecznie, szybko i przyjemnie, Poznań: Moderski i S-ka.
 • Bogdanowicz, M. (2007), Uczeń z dysleksją w domu, Gdynia: Wydawnictwo Pedagogiczne Operon.
 • Buehl, D.(2004), Strategie aktywnego nauczania czyli Jak efektywnie nauczać i skutecznie uczyć się, Kraków : Wydawnictwo Edukacyjne.
 • Drapeau, Ch.(2002), Jak uczyć się szybko i skutecznie, Warszawa:KDC.
 • Dudley, G.(1986), Jak podwoić skuteczność uczenia się, Warszawa: MEDIUM.
 • Fernstermacher, G.D., Solis, J.(2000), Style nauczania. Warszawa: WSiP.
 • Linksman, R.(2005), W jaki sposób szybko się uczyć. Warszawa: Świat Książki.
 • Łukasiewicz, M. (2006), Sukces w szkole, Poznań : Rebis.