Projekt – Zintegrowana Polityka Bezpieczeństwa

zpb_baner_a

W 1996 roku Komenda Wojewódzka Policji w Krakowie rozpoczęła współpracę z Policją holenderską z regionu Hollands Midden.

W swym pierwszym etapie, projekt Zintegrowanej Polityki Bezpieczeństwa (ZPB) był realizowany eksperymentalnie.
Nie nosił on wtedy obecnej nazwy. Funkcjonował, jako „Platforma bilateralna współpracy Polska – Holandia” i realizowano go w czterech miastach – w Łowiczu, w Pabianicach, w Olkuszu i w Suchej Beskidzkiej.

Z czasem Projekt stał się w Małopolsce projektem regionalnym.  Na chwilę obecną jest realizowany na terenie każdego powiatu województwa małopolskiego w obszarze placówek oświatowych (Szkoły Podstawowe, Gimnazja, placówki ponadgimnazjalne) oraz na terenie uczelni wyższych Krakowa (Akademia Górniczo – Hutnicza; Politechnika Krakowska; Krakowska Akademia; Uniwersytet Ekonomiczny; Uniwersytet Rolniczy; Akademia Wychowania Sportowego).

Projekt Zintegrowanej Polityki Bezpieczeństwa w obszarze placówek oświatowych i uczelni wyższych ma swoje ramy formalne.

Zostały one określone w:

  • „Regulaminie nadawania certyfikatu Szkoła Promująca Bezpieczeństwo”
  • „Regulaminie nadawania certyfikatu Uczelnia Wyższa Promująca Bezpieczeństwo”

zatwierdzonym przez Małopolskiego Komendanta Wojewódzkiego Policji.

Stopień realizacji wszystkich zadań związanych ze Zintegrowaną Polityką Bezpieczeństwa prowadzony jest dwutorowo.Pierwszy etap odbywa się na poziomie placówki oświatowej, która dokonuje oceny efektywności podejmowanych działań. Drugi etap odbywa się w trakcie audytu przedcertyfikacyjnego, dokonywany jest on raz w roku w miesiącu maju – czerwcu.

Pozytywnym osiągnięciem projektu ZPB jest wzrost świadomości dotyczącej bezpieczeństwa wśród społeczeństwa. Przemawia za tym także liczba placówek przystępujących do projektu oraz partnerów wspierających je w tych działaniach. Dodatkowo tworzy się ciągłość działań profilaktycznych – począwszy od szkoły podstawowej do uczelni wyższej włącznie. W placówkach oświatowych prowadzone są dodatkowe zajęcia, które wcześniej nie były uwzględniane w programach profilaktycznych. Przeprowadzono także inwestycje związane z infrastrukturą wewnętrzną, jak i zewnętrzną, poprawiające bezpieczeństwo, a związane z projektowaniem bezpiecznych przestrzeni.


Logo ZPB

W roku szkolnym 2010/2011 nasza szkoła przystąpiła do projektu Zintegrowanej Polityki Bezpieczeństwa
w ramach, którego dyrekcja, nauczyciele, uczniowie i rodzice podjęli wspólne działania w kierunku poprawy szeroko rozumianego bezpieczeństwa w szkole oraz na terenie jej przyległym. Na bieżąco współpracujemy z Policją,
Strażą Miejską, Radnymi Dzielnicy XV. Współpraca i działania dotyczą między innymi:

–            bieżącej modernizacji budynku szkoły,

–            zakupu nowoczesnych wyposażeń sal lekcyjnych,

–            zakupu specjalistycznych pomocy edukacyjnych,

–            organizacji zajęć edukacyjno-profilaktycznych dla uczniów, prowadzonych

–            przez przedstawicieli Straży Miejskiej i Policji

–            organizacji prelekcji dla rodziców prowadzonych przez Wydział Prewencji

–            Komendy Miejskiej Policji w Krakowie

–            dodatkowego zabezpieczenia terenu szkoły i jej okolic podczas organizacji imprez szkolnych

W związku z tym, że założony przez nas plan działań w projekcie Zintegrowanej Polityki Bezpieczeństwa, dzięki współpracy i wsparciu całego Grona Pedagogicznego, Rady Rodziców, Policji, Straży Miejskiej, Radnych Dzielnicy XV, został zrealizowany, nasza szkoła stara się o przyznanie Certyfikatu

„Szkoła Promująca Bezpieczeństwo”


Certyfikat dla szkoły „Szkoła promująca bezpieczeństwo”

SREBRO DLA SZKOŁY

27 września 2012 r.  Pani Dyrektor Sonia Czajkowska-Stach i Pani Pedagog Alicja Per oraz przedstawiciel uczniów Piotr Gruszczyński uczestniczyli w uroczystości odbioru certyfikatu „Szkoła promująca bezpieczeństwo”.

Oto relacja ucznia Piotra Gruszczyńskiego:

27 wrzesień 2012 był dla mnie wyjątkowym dniem. Miałem przyjemność reprezentować uczniów naszej szkoły przy odbiorze certyfikatu „Szkoła promująca bezpieczeństwo”. Towarzyszyła mi Pani Dyrektor Sonia Czajkowska-Stach
i Pani Alicja Per.

Długo nie zapomnę tamtego dnia. Wszystko rozpoczęło się około godziny dziewiątej, oglądaliśmy spektakl przygotowany przez uczniów z Nowego Sącza o zagrożeniach internetowych. Potem zaczęło się coś, czego nie zapomnę – rozdanie certyfikatów. Zajęliśmy drugie miejsce w całej Małopolsce (mieliśmy 59 na 60 punktów)!

Następnie zaczęła się zabawa. Oglądaliśmy pokazy. Najpierw zobaczyliśmy broń antyterrorystów oraz maszyny rozbrajające bomby. Najbardziej podobały mi się pokazy samoobrony. Zaprezentowano nam także sprzęt policji wodnej i „drogówki”. Miałem nawet okazje wstąpić w szeregi policji. Szkoda, że tylko na kilka chwil.

Mam nadzieję, że w następnych latach nasza szkoła będzie odnosiła równie wielkie sukcesy.


Logo ZPB

W roku szkolnym 2012/2013 oraz 2013/2014 nasza szkoła kontynuuje projekt Zintegrowanej Polityki Bezpieczeństwa w ramach, którego dyrekcja, nauczyciele, uczniowie i rodzice podjęli kolejne, wspólne działania w kierunku poprawy szeroko rozumianego bezpieczeństwa w szkole oraz na terenie jej przyległym.
Na bieżąco współpracujemy z Policją, Strażą Miejską, Radnymi Dzielnicy XV. Współpraca i działania dotyczą między innymi:

–            bieżącej modernizacji budynku szkoły,

–            zakupu nowoczesnych wyposażeń sal lekcyjnych,

–            zakupu specjalistycznych pomocy edukacyjnych,

–            organizacji zajęć edukacyjno-profilaktycznych dla uczniów, prowadzonych,

–            przez przedstawicieli Straży Miejskiej i Policji

–            organizacji prelekcji dla rodziców prowadzonych przez Wydział Prewencji Komendy Miejskiej Policji w Krakowie

–            dodatkowego zabezpieczenia terenu szkoły i jej okolic podczas organizacji imprez szkolnych

W związku z tym, że założony przez nas plan działań w projekcie Zintegrowanej Polityki Bezpieczeństwa,
został zrealizowany, nasza szkoła stara się o przedłużenie ważności Certyfikatu:

„Szkoła Promująca Bezpieczeństwo”

W roku szkolnym 2014/2015 otrzymaliśmy przedłużenie ważności Certyfikatu „Szkoła Promująca Bezpieczeństwo” do roku 2019.

Certyfikat