Rada Rodziców

Skład Rady Rodziców w roku szkolnym 2020/2021

IA – Przybylska Maria

IB – Stańczak-Strząska Magdalena

IIA – Szeremeta Gabriela

IIB  – Brown Teresa

IIIA – Krawczyk Tomasz

IIIB – Śmiałek Agata

IIIC – Suder Krzysztof

IVA – Paweł Chuchmacz

IVB – Ożóg Dorota

IVC – Paradysz Paweł

VA – Jacek Jarzmik

VIA – Nowak Jacek

VIB – Micał Bogdan

VIIA – Mularczyk Beata

VIIB – Kupras Ewa

VIIIA  – Palewicz Rafał

VIIIB  – Czarnowska Katarzyna