RSSKomunikaty Dyrekcji

Życzenia

Życzenia

| 29 marca 2018

Pełnych radości, pokoju Świąt Wielkiej Nocy oraz wiele pomyślności i nadziei życzy Dyrekcja, Grono Pedagogiczne oraz Uczniowie Szkoły Podstawowej nr 126 im. Komisji Edukacji Narodowej

Continue Reading

Szkoła Podstawowa nr 126 w serwisie społecznościowym Facebook

Szkoła Podstawowa nr 126 w serwisie społecznościowym Facebook

| 17 października 2017

Dyrektor szkoły zaprasza na stronę szkoły do serwisu społecznościowego Facebook: https://www.facebook.com/Szko%C5%82a-Podstawowa-nr-126-im-Komisji-Edukacji-Narodowej-w-Krakowie-247014139122172/

Continue Reading

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2017/2018

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2017/2018

| 24 sierpnia 2017

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2017/2018 w dniu 4 września 2017 r. o godz. 10.00. Msza Święta na rozpoczęcie roku szkolnego o godzinie 9.00

Continue Reading

19-06-2017 r. – Spotkanie Rodziców przyszłych pierwszoklasistów

19-06-2017 r. – Spotkanie Rodziców przyszłych pierwszoklasistów

| 13 czerwca 2017

Dyrektor i Nauczyciele Szkoły Podstawowej nr 126 im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, os. Tysiąclecia 57 zapraszają Rodziców przyszłych pierwszoklasistów na spotkanie organizacyjne w dniu 19 czerwca 2017 r. (poniedziałek) o godz. 1700.

Continue Reading

Życzenia z okazji Dnia Dziecka!

Życzenia z okazji Dnia Dziecka!

| 1 czerwca 2017

Z okazji Dnia Dziecka życzę wszystkim Uczniom dużo radości, przyjaźni i życzliwości ze strony rówieśników i osób dorosłych. Niech spełnią się Wasze dziecięce marzenia! Dyrektor i pracownicy Szkoły Podstawowej nr 126 im. Komisji Edukacji Narodowej 1 czerwca 2017 r.

Continue Reading

Wykaz zawartych umów najmu, dzierżawy, użyczenia dotyczących udostępnienia powierzchni i pomieszczeń

| 20 marca 2017

Wykaz zawartych umów najmu, dzierżawy, użyczenia dotyczących udostępnienia powierzchni i pomieszczeń

Continue Reading

1% dla Szkoły Podstawowej nr 126

1% dla Szkoły Podstawowej nr 126

| 7 marca 2017

Stowarzyszenie Pomocy Szkole „Małopolska” pomaga dzieciom szczególnej troski, wspiera wyposażenie szkół w pomoce naukowe, organizując wypoczynek dzieci. Jeżeli rodzice wypełniając PIT 28, 36, 36L, 37, 38, 39 zechcą przeznaczyć 1% dla Szkoły Podstawowej nr 126, to uzyskaną kwotę chcielibyśmy przeznaczyć na zakup nowego wyposażenia szkoły. Serdecznie zapraszamy do czynnego udziału w akcji, a zarazem prosimy […]

Continue Reading

22-02-2017 r. – Szkolenie profilaktyki zachowań ryzykownych „Wspólna sprawa”

22-02-2017 r. – Szkolenie profilaktyki zachowań ryzykownych „Wspólna sprawa”

| 1 marca 2017

W dniu 22.02.2017 r. w Szkole Podstawowej nr 126 im. Komisji Edukacji Narodowej o godz. 17:00 odbyło się szkolenie dla Rodziców i Rady Pedagogicznej dotyczące profilaktyki zachowań ryzykownych młodzieży związanych z przyjmowaniem środków psychoaktywnych „Wspólna sprawa”.   Celem szkolenia było  podniesienie stanu wiedzy z obszaru profilaktyki uzależnień, oferty pomocowej w zakresie terapii uzależnień, umiejętności wychowawczych […]

Continue Reading

Zaproszenie

Zaproszenie

| 21 lutego 2017

W dniu 22.02.2017 r. o godz. 1700 odbędą się zebrania z rodzicami dla klas I-VI. Podczas zebrań odbędzie się szkolenie edukacyjno-informacyjne z zakresu profilaktyki uzależnień dla rodziców, opiekunów i nauczycieli „Wspólna sprawa”. Szkolenie zrealizują pracownicy Miejskiego Centrum Profilaktyki Uzależnień. Cel szkolenia:  podniesienie stanu wiedzy z obszaru profilaktyki uzależnień oraz umiejętności praktycznych o charakterze umiejętności wychowawczych […]

Continue Reading

Komunikat dla Krakowa na dzień 16.02.2017 od godz. 0 do 24

Komunikat dla Krakowa na dzień 16.02.2017 od godz. 0 do 24

| 16 lutego 2017

Wojewódzki Zespół Zarządzania Kryzysowego wprowadza II stopień zagrożenia zanieczyszczeniem powietrza i ostrzega o ryzyku przekroczenia poziomu informowania dla stężenia 24-godzinnego pyłu PM10 oraz związanego z nim wysokiego stężenia pyłu PM2,5 oraz benzo(a)pirenu w powietrzu. Działania ochronne: Mieszkańcy obszaru, a zwłaszcza osoby szczególnie wrażliwe na zanieczyszczenie powietrza: dzieci i młodzież poniżej 25 roku życia, osoby starsze i […]

Continue Reading