Rekrutacja

Zapisy dzieci do klas I na rok szkolny 2014/2015

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 126 im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, os. Tysiąclecia 57
informuje, że od 1 marca do 31 marca 2014 r. prowadzi zapisy do klasy I na rok szkolny 2014/2015:

–         dzieci urodzonych w 2007 r.

–         dzieci urodzonych do 30 czerwca 2008 r.

Zapisu można dokonać w sekretariacie
od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 – 15.30

W roku szkolnym 2014/2015 planuje się otworzyć klasę I
wyłącznie dla sześciolatków (dzieci urodzone w 2008 roku)
oraz klasy dla dzieci sześcioletnich i siedmioletnich.

Aktualne informacje dotyczące rekrutacji na rok szkolny 2014/2015
dostępne są na stronie internetowej: www.portaledukacyjny.krakow.pl
w zakładce „Ewidencja do szkół podstawowych”.

Data Zdarzenie
Od 1.03.2014 r.
od godz. 9.00
– do 31.03.2014 r.
Uruchomienie rekrutacji w serwisie dla rodziców, przyjmowanie wniosków w szkołach (od 3.03.2014 r.)
23.04.2014 r.
godz. 9:00
Ogłoszenie wyników rekrutacji (lista zakwalifikowanych
i niezakwalifikowanych)
24.04.2014 r.
-29.04.2014 r.
Potwierdzanie woli uczęszczania dzieci do szkoły
30.04.2014 r.
godz. 9:00
Ogłoszenie list przyjętych i nieprzyjętych
(od tej daty rodzice mogą składać wnioski do KR o uzasadnienie odmowy przyjęcia a następnie odwołania od rozstrzygnięcia KR)
od 5.05.2014 r. Rekrutacja uzupełniająca (system elektroniczny wspomaga rekrutację uzupełniającą od 5.05.2014 r. do 31.08.2014 r.).