Kontakt – Rada Rodziców

e-mail: [email protected]

numer konta bankowego Rady Rodziców w banku PKO S.A.

31 1240 4588 1111 0010 3047 4124

Tytuły dobrowolnych wpłat na projekty Rady Rodziców:

1. Projekt „Rozwój szkoły”, nazwisko, klasa
2. Projekt „Woda dla każdego ucznia”, nazwisko, klasa