Kalendarium

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2018/2019

Organizacja roku szkolnego:

  1. Rozpoczęcie roku szkolnego 2018/2019 3 września 2018 r.
  2. Zimowa przerwa świąteczna 23 grudnia 2018 r. – 1 stycznia 2019 r.
  3. Koniec I okresu 11 stycznia 2019 r. (piątek)
  4. Ferie zimowe 14 – 27 stycznia 2019 r.
  5. Wiosenna przerwa świąteczna 18 kwietnia – 23 kwietnia 2019 r.
  6. Święta majowe 1 i 3 maja 2019 r.
  7. Boże Ciało 20 czerwca 2019 r.
  8. Zakończenie roku szkolnego 2018/2019 21 czerwca 2019 r.
  9. Przerwa wakacyjna 22 czerwca – 31 sierpnia 2019 r.

 

Dni dodatkowo wolne od zajęć dydaktycznych w roku szkolnym 2018/2019

2 listopada 2018 r. (piątek)

15, 16, 17 kwietnia – egzamin klas ósmych (pon. – śr.)

2 maja 2019 r. (czwartek)

 

 

Terminy zebrań i konsultacji z rodzicami

12 września 2018 r.                     zebranie

14 listopada 2018 r.                     zebranie

12 grudnia 2018 r.                        konsultacje – informacja o zagrożeniach ocenami niedostatecznymi za I okres

9 stycznia 2019 r.                          zebranie na podsumowanie I okresu

13 marca 2019 r.                           konsultacje w miarę potrzeb zorganizowane przez wychowawców

22 maja 2019 r.                              zebranie – informacja o zagrożeniach ocenami niedostatecznymi za II okres i ocenach proponowanych na koniec roku szkolnego

 

Klasyfikacja semestralna i roczna w roku szkolnym 2018/2019

8 stycznia 2019 r.                          ostateczny termin wystawiania ocen za I okres, poinformowanie uczniów o wystawionych ocenach klasyfikacyjnych z przedmiotów i zachowania za I okres

11 stycznia 2019 r.                       konferencja klasyfikacyjna po I okresie

30 stycznia 2019 r.                       konferencja plenarna po I okresie

21 maja 2019 r.                           (na dwa tygodnie przed klasyfikacją) informacja o zagrożeniach ocenami niedostatecznymi za II okres i ocenach proponowanych, podanie ocen z poszczególnych przedmów i oceny z zachowania za II okres

 

6 czerwca 2019 r.                          ostateczny termin wystawiania ocen przewidywanych za II okres, poinformowanie rodziców uczniów o przewidywanych rocznych ocenach klasyfikacyjnych z przedmiotów i zachowania

10 czerwca 2019 r.                       ostateczny termin składania podań o egzaminy klasyfikacyjne i egzamin sprawdzający na ocenę wyższą niż przewidywana

14 czerwca 2019 r.                       konferencja klasyfikacyjna po II okresie

26 czerwca 2019 r.                       plenarne zebranie Rady Pedagogicznej