Kalendarium

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2021/2022

Organizacja roku szkolnego:

 1. Rozpoczęcie roku szkolnego 2021/2022  – 1 września 2021
 2. Dzień Edukacji Narodowej – święto szkoły   – 14 października 2021
 3. Dzień Wszystkich Świętych  – 1 listopada 2021 r.
 4. Narodowe Święto Niepodległości  – 11 listopada 2021 r.
 5. Zimowa przerwa świąteczna   – 23 grudnia – 31grudnia 2021 r.
 6. Święto Trzech Króli  – 6 stycznia 2022 r.
 7. Koniec I półrocza  – 14 stycznia 2022 r.
 8. Ferie zimowe   – 17 stycznia  – 29 stycznia 2022 r.
 9. Wiosenna przerwa świąteczna  – 14 kwietnia – 19 kwietnia 2022 r.
 10. Święta majowe  –  1 i 3 maja 2022 r.
 11. Boże Ciało – 16 czerwca 2022 r.
 12. Zakończenie roku szkolnego 2020/2021 – 24 czerwca 2022 r.
 13. Przerwa wakacyjna –   27 czerwca – 31 sierpnia 2022 r.

Dni dodatkowo wolne od zajęć dydaktycznych w roku szkolnym 2021/2022

12 listopada 2021 r. (piątek)

7 stycznia 2022 r. (piątek)

2 maja 2022 r. (poniedziałek)

24 – 26 maja 2022 r. – 3 dni – egzamin klas ósmych

17 czerwca 2022 r. (piątek po Bożym Ciele)

Terminy zebrań i konsultacji z rodzicami

1 września 2021 r.     zebranie z rodzicami klas pierwszych – godz. 17.00

8 września 2021 r.    zebranie z rodzicami klas II -III godz.17.00 , kl. IV- VIII g. 18.00

17 listopada 2021 r.   konsultacje z rodzicami kl. I-III godz. 17.00, kl. IV- VIII g. 18.00

8 grudnia 201 r.     konsultacje – informacja o zagrożeniach ocenami niedostatecznymi oraz oceny proponowane z przedmiotów
za I półrocze kl. I-III g. 17.00, kl. IV- VIII g. 18.00

2 lutego 2022 r.    zebranie z rodzicami na podsumowanie I półrocza kl. I-III g. 17.00, kl. IV- VIII g. 18.00

6 kwietnia 2022 r.    konsultacje w miarę potrzeb i zebranie z rodzicami uczniów klas ósmych przed egzaminem kl. I-III g. 17.00, kl. IV- VIII g. 18.00

2 czerwca (czwartek) 2022 r. zebranie z rodzicami (podsumowanie II półrocza roku szkolnego  informacja o zagrożeniach ocenami niedostatecznymi za II półrocze i ocenach proponowanych na koniec roku szkolnego)

Klasyfikacja semestralna i roczna w roku szkolnym 2021/2022

13 stycznia 2022 r.            ostateczny termin wystawiania ocen za I półrocze, poinformowanie uczniów o wystawionych ocenach klasyfikacyjnych z przedmiotów i zachowania za I półrocze

14 stycznia 2022 r.             konferencja klasyfikacyjna po I półroczu

9  lutego 2022 r.                   konferencja po I półroczu

2 czerwca 2022 r.                (na dwa tygodnie przed klasyfikacją) informacja o zagrożeniach ocenami niedostatecznymi za II półrocze i ocenach proponowanych z poszczególnych przedmiotów i z zachowania

10 czerwca 2022 r.    ostateczny termin wystawiania ocen za II półrocze, poinformowanie uczniów o przewidywanych rocznych ocenach klasyfikacyjnych z przedmiotów i zachowania.

13 czerwca 2022 r.    ostateczny termin składania podań o egzaminy klasyfikacyjne i egzaminy sprawdzające na ocenę wyższą niż przewidywana

15 czerwca 2022 r.             konferencja klasyfikacyjna po II półroczu

28 czerwca 2022 r.             konferencja po II półroczu

archiwum:

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2020/2021 ze zmianami od 24 XI 2020r.

Organizacja roku szkolnego:
1. Rozpoczęcie roku szkolnego 2020/2021 – 1 września 2020 r. (wtorek)
2. Dzień Edukacji Narodowej – święto szkoły 14 października 2020 r. (środa)
3. Dzień Wszystkich Świętych – 1 listopada 2020 r. (niedziela)
4. Narodowe Święto Niepodległości – 11 listopada 2020 r. (środa)
5. Zimowa przerwa świąteczna : 23 grudnia 2020 r. – 1 stycznia 2021 r.
6. Święto Trzech Króli – 6 stycznia 2021 r. (środa)
7. Koniec I półrocza – 22 edit: 29 stycznia 2021 r. (piątek)
8. Ferie zimowe: 15 lutego – 26 lutego 2021 r edit: 4-17 stycznia 2021r.
9. Wiosenna przerwa świąteczna:  1 kwietnia – 6 kwietnia 2021 r.
10. Święta majowe: 1 i 3 maja 2021 r. (sobota, niedziela, poniedziałek)
11. Boże Ciało – 3 czerwca 2021 r.
12. Zakończenie roku szkolnego 2020/2021 – 25 czerwca 2021 r.
13. Przerwa wakacyjna:  28 czerwca – 31 sierpnia 2021 r.

Dni dodatkowo wolne od zajęć dydaktycznych w roku szkolnym 2020/2021:
2 listopada 2020 r. (poniedziałek)
4, 5 stycznia 2021 r. (poniedziałek, wtorek)
25, 26, 27 maja 2021 r. – egzamin klas ósmych (wtorek, środa, czwartek)
4 czerwca 2021 r. (piątek po Bożym Ciele)

Terminy zebrań i konsultacji z rodzicami:
9 września 2020 r.             zebranie zdalne z rodzicami
18 listopada 2020 r.           konsultacje zdalne dla rodziców
16 grudnia 2020 r.             konsultacje zdalne – informacja o zagrożeniach ocenami   niedostatecznymi za I półrocze

27 stycznia 2021 r.            zebranie zdalne z rodzicami na podsumowanie I półrocza
14 kwietnia 2021 r.            konsultacje zdalne w miarę potrzeb i zebranie z rodzicami uczniów klas ósmych przed egzaminem

2 czerwca 2021 r.               konsultacje zdalne – informacja o zagrożeniach ocenami niedostatecznymi za II półrocze i ocenach proponowanych na koniec r.szk.
16 czerwca 2021 r.             zebranie z rodzicami na podsumowanie II półrocza roku szkolnego

Klasyfikacja semestralna i roczna w roku szkolnym 2020/2021:    

 21 edit: 28 stycznia 2021 r. – ostateczny termin wystawiania ocen za I półrocze, poinformowanie uczniów o wystawionych ocenach klasyfikacyjnych z przedmiotów i zachowania za I półrocze

22 edit : 29 stycznia 2021 r. – konferencja klasyfikacyjna po I półroczu

10 lutego 2021 r. – konferencja po I półroczu

2 czerwca 2021 r. – (na dwa tygodnie przed klasyfikacją) informacja o zagrożeniach ocenami niedostatecznymi za II półrocze i ocenach
proponowanych z poszczególnych przedmiotów i z zachowania

11 czerwca 2021 r.- ostateczny termin wystawiania ocen przewidywanych za II półrocze, poinformowanie uczniów o przewidywanych rocznych ocenach klasyfikacyjnych z przedmiotów i zachowania

14 czerwca 2021 r. – ostateczny termin składania podań o egzaminy klasyfikacyjne i egzaminy sprawdzające na ocenę wyższą niż przewidywana

17 czerwca 2021 r. – konferencja klasyfikacyjna po II półroczu

30 czerwca 2021 r. – konferencja po II półroczu

archiwum:

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2019/2020

Organizacja roku szkolnego:

 1. Rozpoczęcie roku szkolnego 2019/2020 2 września 2019 r.
 2. Dzień Edukacji Narodowej – święto szkoły 14 października 2019 r. (poniedziałek)
 3. Dzień Wszystkich Świętych 1 listopada 2019 r. (piątek)
 4. Narodowe Święto Niepodległości 11 listopada 2019 r. (poniedziałek)
 5. Zimowa przerwa świąteczna 23 grudnia 2019 r. – 1 stycznia 2020 r.
 6. Święto Trzech Króli 6 stycznia 2020 r. (poniedziałek)
 7. Koniec I okresu 17 stycznia 2020 r. (piątek)
 8. Ferie zimowe 27 stycznia – 9 lutego 2020 r.
 9. EDIT : Wprowadzenie nauczania na odległość – od 26 marca 2020r.
 10. Wiosenna przerwa świąteczna 9 kwietnia – 14 kwietnia 2020
 11. Święta majowe 1 i 3 maja 2020 r. (piątek, sobota, niedziela)
 12. Boże Ciało 11 czerwca 2020 r.
 13. Zakończenie roku szkolnego 2019/2020 26 czerwca 2020 r.
 14. Przerwa wakacyjna 29 czerwca – 31 sierpnia 2020 r.

Dni dodatkowo wolne od zajęć dydaktycznych w roku szkolnym 2019/2020

2, 3 stycznia 2020 r. (czwartek, piątek)

21, 22, 23 kwietnia 2020 r. – egzamin klas ósmych (środa, czwartek, piątek) odwołany z powodu epidemii koronawirusa

EDIT :  16,17,18 czerwca 2020r.- nowy termin egzaminu klas ósmych, dni wolne od nauki zdalnej dla uczniów klas I-VII

12 czerwca 2020 r. (piątek po Bożym Ciele)

Terminy zebrań i konsultacji z rodzicami :

11 września 2019 r.                     zebranie z rodzicami

6 listopada 2019 r.                        zebranie z rodzicami

18 grudnia 2019 r.                        konsultacje – informacja o zagrożeniach ocenami niedostatecznymi za I okres

22 stycznia 2020 r.                       zebranie z rodzicami na podsumowanie I okresu

18 marca 2020 r.                           konsultacje w miarę potrzeb i zebranie z rodzicami uczniów klas ósmych przed egzaminem

27 maja 2020 r.                              konsultacje zdalne – informacja o zagrożeniach ocenami niedostatecznymi za II okres i ocenach proponowanych na koniec roku szkolnego

17 czerwca 2020 r.                       zebranie on-line z rodzicami na podsumowanie II okresu roku szkolnego

Klasyfikacja semestralna i roczna w roku szkolnym 2019/2020

16 stycznia 2020 r.                       ostateczny termin wystawiania ocen za I okres, poinformowanie uczniów o wystawionych ocenach klasyfikacyjnych z przedmiotów i zachowania za I okres

17 stycznia 2020 r.                       konferencja klasyfikacyjna po I okresie

12 lutego 2020 r.                           konferencja plenarna po I okresie

27 maja 2020 r.                              (na dwa tygodnie przed klasyfikacją) informacja o zagrożeniach ocenami niedostatecznymi za II okres i ocenach proponowanych z poszczególnych przedmiotów i z zachowania

15 czerwca 2020 r.                       ostateczny termin wystawiania ocen przewidywanych za II okres, poinformowanie uczniów o przewidywanych rocznych ocenach klasyfikacyjnych z przedmiotów i zachowania za II okres

17 czerwca 2020 r.                       ostateczny termin składania podań o egzaminy klasyfikacyjne i egzaminy sprawdzające na ocenę wyższą niż przewidywana

 

19 czerwca 2020 r.                       konferencja klasyfikacyjna po II okresie

1 lipca 2020 r.                                  konferencja plenarna po II okresie