Kalendarium

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2017/2018

 

Organizacja roku szkolnego:

  1. Rozpoczęcie roku szkolnego 2017/2018 4 września 2017 r.
  2. Zimowa przerwa świąteczna 23 grudnia 2017 r. – 1 stycznia 2018 r.
  3. Koniec I okresu 12 stycznia 2018 r. (piątek)
  4. Ferie zimowe 12 – 25 lutego 2018 r.
  5. Wiosenna przerwa świąteczna 29 marca – 3 kwietnia 2018 r.
  6. Święta majowe 1 i 3 maja 2018 r.
  7. Boże Ciało 31 maja 2018 r.
  8. Zakończenie roku szkolnego 2017/2018 22 czerwca 2018 r.
  9. Przerwa wakacyjna 23 czerwca – 31 sierpnia 2018 r.

 

Dni dodatkowo wolne od zajęć dydaktycznych w roku szkolnym 2017/2018

19, 20, 21 marca – rekolekcje wielkopostne

2 maja 2018 r. (środa) i 4 maja 2018 r. (piątek)

1 czerwca 2018 r. (piątek po Bożym Ciele)

 

Terminy zebrań i konsultacji z rodzicami

13 września 2017 r. – zebranie,

11 października 2017 r. – konsultacje w miarę potrzeb zorganizowane przez wychowawców,

15 listopada 2017 r. –  zebrania lub konsultacje w miarę potrzeb zorganizowane przez wychowawców,

13 grudnia 2017 r. – konsultacje lub zebranie – informacja o zagrożeniach ocenami niedostatecznymi za I okres,

17 stycznia 2018 r. – zebranie,

14 marca 2018 r. – zebranie,

18 kwietnia 2018 r. – zebranie

23 maja 2018 r. – konsultacje – informacja o zagrożeniach ocenami niedostatecznymi za II okres

6 czerwca 2018 r. – zebranie informacja o ocenach przewidywanych z przedmiotów i zachowania za II okres

 

Klasyfikacja semestralna i roczna w roku szkolnym 2017/2018

20 grudnia 2018 r. – (na dwa tygodnie przed klasyfikacją) – informacja o zagrożeniach ocenami niedostatecznymi za I okres,

12 stycznia 2018 r. – ostateczny termin wystawiania ocen za I okres, poinformowanie uczniów o wystawionych ocenach klasyfikacyjnych z przedmiotów i zachowania za I okres,

12 stycznia 2018 r. – konferencja klasyfikacyjna po I okresie,

31 stycznia 2018 r. – konferencja plenarna po I okresie,

23 maja 2018 r. – (na dwa tygodnie przed klasyfikacją) – informacja o zagrożeniach ocenami niedostatecznymi za II okres,

6 czerwca 2018 r. – ostateczny termin wystawiania ocen przewidywanych za II okres, poinformowanie rodziców uczniów o przewidywanych rocznych ocenach klasyfikacyjnych z przedmiotów i zachowania,

11 czerwca 2018 r. – termin składania podań o egzaminy klasyfikacyjne i egzamin sprawdzający na ocenę wyższą niż przewidywana,

15 czerwca 2018 r. – konferencja klasyfikacyjna po II okresie,

25 czerwca 2018 r. – plenarne zebranie Rady Pedagogicznej.

 

 

ORGANIZACJA ROKU SZKOLNEGO 2017/2018

Okres I 04.09.2017 – 12.01.2018 r.
4 września Rozpoczęcie roku szkolnego
13 września Zebranie z Rodzicami
15 listopada Konsultacje dla Rodziców
13 grudnia Zebranie z Rodzicami
20 grudnia Informacja o zagrożeniach – ndst.
23 grudnia – 1 stycznia Przerwa zimowa – świąteczna
12 stycznia Klasyfikacja
Okres II 15.01.2018 – 22.06.2018 r.
17 stycznia Zebranie z Rodzicami
31 stycznia Rada plenarna
12 lutego – 25 lutego Ferie zimowe
14 marca Konsultacje dla Rodziców
19, 20, 21 marca Rekolekcje
29 marca – 3 kwietnia Wiosenna przerwa świąteczna
18 kwietnia Konsultacje dla Rodziców
2 maja i 4 maja Dni wolne od zajęć
23 maja Zebranie-informacja o zagrożeniach -ndst.
1 czerwca Dzień wolny od zajęć
6 czerwca Ostateczny termin wystawiania ocen przewidywanych
13 czerwca Podania o egzaminy klasyfikacyjne i sprawdzające
15 czerwca Klasyfikacja
22 czerwca Zakończenie roku szkolnego
25 czerwca Rada plenarna