Kontakt

Szkoła Podstawowa nr 126
im. Komisji Edukacji Narodowej

31-610 Kraków
os. Tysiąclecia 57

tel./fax 012-648-24-90

kom. 660 637 394

Adres strony: www.sp126.edu.pl

Adresy mailowe:

Sekretariat szkoły: [email protected]

Dyrektor Szkoły: [email protected]

Inspektor Ochrony Danych – Marlena Dyrek

Adres mailowy do Inspektora ochrony danych: [email protected]