Kontakt

Szkoła Podstawowa nr 126
im. Komisji Edukacji Narodowej

31-610 Kraków
os. Tysiąclecia 57

tel./fax 012-648-24-90

Adres strony: www.sp126.edu.pl

Adresy mailowe:

Sekretariat szkoły: sekretariat@sp126.edu.pl

Dyrektor Szkoły: dyrektor@sp126.edu.pl

 

Loading
Wyśrodkuj mapę
Ruch
Jazda rowerem
Tranzyt