Dyrekcja

Dyrektor
mgr Małgorzata Dobrucka

Adres mailowy: [email protected]

Dyżury dla rodziców w roku szkolnym 2018/2019

 

 

Wicedyrektor
mgr Tomasz Makuła

 Adres mailowy: [email protected]

Dyżury dla rodziców w roku szkolnym 2018/2019

 

 

Inspektor Ochrony Danych

Marlena Dyrek

Adres mailowy: [email protected]