Dyrekcja

 Dyrektor
mgr Małgorzata Dobrucka

Adres mailowy: dyrektor@sp126.edu.pl

Dyżury dla rodziców w roku szkolnym 2017/2018

 

 

Wicedyrektor
mgr Dorota Rokita

 Adres mailowy: dorota.rokita@sp126.edu.pl

Dyżury dla rodziców w roku szkolnym 2017/2018