Dyrekcja szkoły

Dyrektor
mgr Małgorzata Dobrucka

Adres mailowy: [email protected]

Dyżury dla rodziców w roku szkolnym 2019/2020

  • poniedziałki godz. 13.30 – 15.00
  • czwartki godz.11.45 – 12.45
  •  w dniu zebrań z rodzicami i konsultacji w godz. 17.00 – 19.00

Wicedyrektor
mgr Tomasz Makuła

Adres mailowy: [email protected]

Dyżury dla rodziców w roku szkolnym 2019/2020

  • poniedziałki godz. 9.00 – 12.00
  • czwartki godz. 9.30 – 12.00
  • w dniu zebrań z rodzicami i konsultacji w godz. 17.00 – 19.00