Pracownicy pedagogiczni

Nauczyciele uczący w roku szkolnym 2019/2020

L.p. Nazwisko i imię nauczyciela Przedmiot Funkcja
1. Dobrucka Małgorzata Edukacja wczesnoszkolna Dyrektor
2. Makuła Tomasz Matematyka Wicedyrektor
3. Adamek Jolanta Fizyka  
4. Adamusik Kinga Świetlica  
5. Banasiak Piotr Muzyka, plastyka Wychowawca 5a
6. Bazan Elżbieta Edukacja wczesnoszkolna Wychowawca 1b
7. Fus Joanna Język angielski Wychowawca 6a
8. Boczniewicz Iwona Język polski  
9. Bronkowska Wanda Matematyka Wychowawca 8b
10. Bugaj Iwona Świetlica  
11. Buś Patrycja Wychowanie fizyczne  
12. Bukalska Lucyna Język polski Wychowawca 7a
13. Celewska Halina Edukacja wczesnoszkolna Wychowawca 3a
14. Cygan Zofia Edukacja wczesnoszkolna Wychowawca 2c
15. Czeladzka Beata Edukacja wczesnoszkolna Wychowawca 1a
16. Duda Paulina Pedagog, doradztwo zawodowe  
17. Gawlas Zuzanna Informatyka, zajęcia komputerowe, matematyka Wychowawca 6b
18. Główczyk Anna Historia, wiedza o społeczeństwie, wychowanie do życia w rodzinie Wychowawca 5b
19. Kurek Weronika  informatyka  
20. Kocoń Waldemar Wychowanie fizyczne  
21. Nosek Anna Chemia, biologia  
22. Krochmal Jadwiga Historia, historia i społeczeństwo  Wychowawca 4a
23. Ks. Mleczek Michał Religia  
24. Kucala Teresa Edukacja wczesnoszkolna Wychowawca 2a
25. Angelika Mróz Język angielski  
26. Kukla Olga Edukacja wczesnoszkolna Wychowawca 3c
27. Mazur Bożena Edukacja wczesnoszkolna Wychowawca 2b
28. Pietrzak Marzena Geografia, przyroda Wychowawca 8a
29. Pietrzyk Ewa Technika, zajęcia techniczne  
30. Rąpalska Sylwia Język angielski Wychowawca 7b
31. Rutkowska Sneżana Świetlica  
32. s. Perz Kazimiera Religia  
33. Szczepaniak-Korczyńska Anna Biblioteka  
34. Świętek Renata Edukacja dla bezpieczeństwa  
35. Wodecka-Koterwa Kinga Język niemiecki  
36. Sobczyk Bogumiła Świetlica  
37. Żerda Paulina Wychowanie fizyczne