31.11 – 04.12.2015 r. – „Pomocnicy Świętego Mikołaja”

| 12 stycznia 2016

W dniach 31.11 – 04.12.2015 roku w ramach szkolnej akcji charytatywnej dzieci ze szkolnego Koła zorganizowały coroczną akcję „Pomocnicy Świętego Mikołaja”. W tym roku zbieraliśmy przybory szkolne, słodycze i zabawki, które przekazaliśmy na rzecz Rodzinnego Domu Dziecka w Chrzanowie prowadzonego przez Siostry Służebniczki Starowiejskie.

s. Kazimiera Perz

Podziekowanie

Category: Wolontariat

Comments are closed.