26-01-2017 r. – Szkolny Kiermasz na rzecz budowy Pomnika Orląt Lwowskich

| 7 marca 2017

26 stycznia 2016 roku podczas zebrań z rodzicami został zorganizowany kiermasz prac uczniowskich i wyrobów cukierniczych. Uczniowie uczęszczający do świetlicy szkolnej uszyli z filcu figurki zwierząt, młodzież z klas starszych przygotowała domki z zapałek, witraże, bombki i maskotki. Jedna z mam upiekła ciasta.

Kiermasz zorganizowano na rzecz budowy Pomnika Orląt Lwowskich. Mianem Orląt Lwowskich określa się młodych mieszkańców Lwowa, którzy w listopadzie 1918 roku walczyli o miasto z oddziałami wojsk ukraińskich. W walkach tych uczestniczyło 1374 uczniów szkół powszechnych i średnich oraz studentów.

Większość poległych młodych obrońców Lwowa została pochowana na specjalnie wydzielonej części cmentarza Łyczakowskiego zwanej obecnie potocznie Cmentarzem Orląt.

W ubiegłym roku w środowiskach patriotycznych Krakowa powstała inicjatywa budowy Pomnika Orląt Lwowskich w Krakowie przy ul. Piłsudskiego obok Towarzystwa Gimnastycznego Sokół. Monument ma być odsłonięty 11 listopada 2018 roku w setną rocznicę tamtych pamiętnych wydarzeń.

Nasza szkoła włączyła się do akcji zbierania funduszy na ten szczytny cel. 26 stycznia ze sprzedaży prac uczniowskich uzyskano sumę 335 zł, która została przesłana na konto Komitetu budowy pomnika.

Opiekunami akcji byli nauczyciele: pani Ewa Bilut, pani Ewa Pietrzyk siostra Kazimiera Perz i pan Piotr Banasiak. W organizacji kiermaszu zasłużyli się uczniowie : Małgorzata Hojda, Gabriela Kopacz i Adrian Kaleta.

Ewa Bilut

 

Category: Wolontariat

Comments are closed.