REKRUTACJA NA ROK SZKOLNY 2021/2022 – informacje dla rodziców przyszłorocznych pierwszoklasistów

| 25 lutego 2021

Aktualny rok szkolny naznaczony jest pandemią koronawirusa. Skutki obowiązujących obostrzeń sanitarnych dotykają społeczność szkolną. Dbając o bezpieczeństwo zarówno nauczycieli, rodziców, jak i samych dzieci w tym roku w naszej szkole nie organizujemy dni otwartych. Rodziców i opiekunów sześciolatków zachęcamy do odwiedzenia strony internetowej oraz profilu szkoły na facebooku  Szkoła Podstawowa nr 126 im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie | Facebook

INFORMACJE OGÓLNE

Obowiązek szkolny dziecka rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 7 lat oraz trwa do ukończenia szkoły podstawowej. Każde dziecko w tym przedziale wiekowym ma zagwarantowane miejsce w obwodowej szkole podstawowej, gwarantującej bliską odległość oraz bezpieczne dojście dziecka z domu do szkoły. Skorzystanie z miejsca w szkole obwodowej jest prawem rodzica, ale nie jest jego obowiązkiem tzn. rodzice mogą ubiegać się o przyjęcie dziecka do szkoły spoza obwodu.

DOKUMENTY I SPOSÓB ICH ZŁOŻENIA

 1) Zgłoszenie do szkoły obwodowej wypełnione za pośrednictwem strony internetowej Rekrutacja do szkół podstawowych (elemento.pl) rodzice/prawni opiekunowie drukują, podpisują i przekazują do szkoły obwodowej. Mogą to zrobić na dwa sposoby:

-skanują zgłoszenie i przesyłają droga elektroniczną na adres mailowy szkoły: sekretariat@sp126.edu.pl lub

-wrzucają zgłoszenie (w podpisanej kopercie) do skrzynki kontaktowej, która zostanie umieszczona w przedsionku szkoły

2) Wniosek rekrutacyjny w przypadku wyboru naszej szkoły, jako szkoły spoza obwodu rodzice/prawni drukują, podpisują i przekazują do szkoły j.w.

3) Wniosek o przyjęci dziecka sześcioletniego do klasy pierwszej należy złożyć wraz ze zgłoszeniem (szkoła obwodowa) lub wnioskiem rekrutacyjnym (szkoła spoza obwodu), zgodnie z zasadami przekazywania dokumentacji opisanymi powyżej.

● UDZIAŁ W POSTĘPOWANIU REKRUTACYJNYM DO SZKOŁY SPOZA OBWODU

Kandydaci zamieszkali poza obwodem naszej szkoły mogą być przyjęci do klasy pierwszej po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, jeżeli  szkoła będzie dysponować wolnymi miejscami.

Niezależnie od liczby wybranych szkół rodzice składają wniosek o przyjęcie dziecka tylko do szkoły pierwszego wyboru tj. umieszczonej na pierwszym miejscu na liście preferencji. Do wniosku należy dołączyć dokumenty potwierdzające spełnianie kryteriów oraz orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, jeżeli dziecko takie posiada.

Category: Co gdzie kiedy?, Działalność Biblioteki, Galerie, Kalendarium, Komunikaty, Komunikaty Dyrekcji, Rodzice, SEKRETARIAT, Uczniowie, Uncategorized, Zapisy do szkoły

Comments are closed.