Realizacja projektu Ciii! – Program Wsparcia Samorządów Uczniowskich #SU-w-ak

| 8 grudnia 2023

Kolejny tydzień realizacji projektu Ciii! za nami! A wraz z nim kolejne inicjatywy uczniów zakończone sukcesem. Uczniowie kontynuują prowadzenie zajęć w klasach 1 – 3. Z relacji obserwatorów wiemy, że idzie im coraz lepiej. Potwierdzają to też zaproszeni goście z Fundacji Oświatowej im. ks. Stanisława Konarskiego.

Uczniowie przygotowali też prezentację multimedialną, którą udostępnili wychowawcom klas 4 – 8. W oparciu o nią nauczyciele prowadzą zajęcia profilaktyczne i pogadanki na temat szkodliwości hałasu.

Do szkoły dotarły także hałasomierze, które niebawem zawisną na korytarzach pierwszego i drugiego piętra. Mają one za zadanie swoimi kolorami sygnalizować, czy poziom hałasu panujący w szkole mieści się w normie.

Szkoła uczestniczy w Programie Wsparcia Samorządów Uczniowskich #SU-w-ak („Samorząd Uczniowski w Akcji”), finansowanym z środków Gminy Miejskiej Kraków, którego operatorem jest Fundacja Oświatowa im. ks. Stanisława Konarskiego w Krakowie.

Projekt ” Ciii!” jest finansowany z środków Gminy Miejskiej Kraków w ramach Programu Wsparcia Samorządów Uczniowskich #SU-w-ak („Samorząd Uczniowski w Akcji”), którego operatorem jest Fundacja Oświatowa im. ks. Stanisława Konarskiego w Krakowie. 

Category: Projekty unijne i miejskie, Wydarzenia klasowe

Comments are closed.