Realizacja projektu Ciii! – Program Wsparcia Samorządów Uczniowskich #SU-w-ak

| 18 grudnia 2023

Realizacja naszego projektu Ciii! dobiega końca. Uczniowie przeprowadzili ostatnie pogadanki wśród klas 1 – 3 i chyba możemy nazwać ich już ekspertami w temacie szkodliwości hałasu. Na korytarzach pierwszego i drugiego piętra zawisły też hałasomierze, które wzbudziły ciekawość wszystkich uczniów i nauczycieli. Mają one za zadanie swoimi kolorami sygnalizować, czy poziom natężenia dźwięku mieści się w normie. Kolor żółty oznacza, że jest już trochę zbyt głośno, a czerwony to alarm, który informuje osoby przebywające na korytarzu, że aktualny poziom dźwięku jest za wysoki i szkodliwy dla naszego zdrowia i samopoczucia. 

Po ponowny zmierzeniu poziomu hałasu okazało się, że znacząco się on obniżył co oznacza, że nasze działania odniosły sukces! Nie jest jeszcze idealnie, ale dzięki wspólnym staraniom może być tylko lepiej.

Na zakończenie postanowiliśmy przypomnieć wszystkim uczniom za pośrednictwem szkolnej radioli o naszych działaniach. Odbyło się też spotkanie podsumowujące realizację projektu – wszyscy uczniowie zgodnie stwierdzili, że zamierzają ponownie wziąć udział w programie „Samorząd Uczniowski w Akcji”. Kto wie – może uda się zdobyć dotacje na kolejne projekty?

Szkoła uczestniczy w Programie Wsparcia Samorządów Uczniowskich #SU-w-ak („Samorząd Uczniowski w Akcji”), finansowanym z środków Gminy Miejskiej Kraków, którego operatorem jest Fundacja Oświatowa im. ks. Stanisława Konarskiego w Krakowie.

Projekt ” Ciii!” jest finansowany z środków Gminy Miejskiej Kraków w ramach Programu Wsparcia Samorządów Uczniowskich #SU-w-ak („Samorząd Uczniowski w Akcji”), którego operatorem jest Fundacja Oświatowa im. ks. Stanisława Konarskiego w Krakowie. 

@SU-W-AK

@Fundacja Oświatowa im. ks. Stanisława Konarskiego

@Młody Kraków

Category: Projekty unijne i miejskie, Wiadomości Samorządu Uczniowskiego

Comments are closed.