Historia szkoły

| 29 sierpnia 2020

logo_sp126Historia Szkoły Podstawowej nr 126 im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

W 1969 roku na terenie wsi Mistrzejowice powstało osiedle Tysiąclecia. Wraz z budową osiedla wznosiły się mury szkoły. W dniu 1 września 1970 roku Szkoła Podstawowa nr 126 rozpoczęła swoją działalność. Jej pierwszym dyrektorem był pan Witalis Czulak, który sprawował funkcję w latach 1970 – 1980. Kolejnymi dyrektorami byli pani Ewa Przeniosło w latach 1980 – 1990, pan Stefan Wolski w latach 1991 – 1998. Przez kolejne 19 lat dyrektorem szkoły była pani Sonia Czajkowska-Stach, która w sierpniu 2017roku odeszła na emeryturę. Obecnie – od 1 września 2017roku – funkcję tę pełni pani Małgorzata Dobrucka.

Funkcję zastępców dyrektora sprawowali: pani Janina Kołodziejska, pani Leokadia Soczyńska, pan Marian Wikar, pani Maria Wojnarowska, pani Irena Smaczniak, pani Krystyna Rządkowska, pani Grażyna Jankowska, pani Marianna Giereś, pani Teresa Wrona, pani Zuzanna Gawlas, pani Dorota Rokita, pan Tomasz Makuła, a od 1 września 2020r. pani Angelika Mróz.

W pierwszym roku działalności 1970/1971 szkoła liczyła 17 oddziałów, w których naukę pobierało 578 uczniów pod kierunkiem 17 nauczycieli. W szczytowym okresie szkoła liczyła ponad 2 tysiące uczniów odbywających naukę w 54 oddziałach od godz. 7.10 do 21.00.

Obecnie w szkole uczy się 348 uczniów w 18 oddziałach. W szkole pracuje 45 nauczycieli i 8 pracowników administracyjno – obsługowych.

Początkowo do szkoły uczęszczali uczniowie z osiedli: Tysiąclecia, Złotego Wieku, Piastów, Bohaterów Września, Strusia, potem od końca lat 80-tych uczniowie z osiedli Kombatantów i Oświecenia.

Obecnie do szkoły przypisany jest rejon osiedla Tysiąclecia, a uczniowie spoza rejonu stanowią 36% uczniów szkoły.

Od roku 1970 do 1999 placówka była ośmioletnią szkołą podstawową.

1 września 1999 roku szkoła została przekształcona w sześcioletnią szkołę podstawową.

1 września 2017 roku, po wprowadzeniu reformy edukacji szkoła ponownie stała się ośmioletnią.

W latach 1987 – 1993 szkoła nosiła imię generała Zygmunta Berlinga.

W 1995 roku z okazji Jubileuszu 25–lecia szkole nadano imię Komisji Edukacji Narodowej.

Od początku lat 90-tych uczniowie uczą się w szkole religii, a szkoła ściśle współpracuje z parafią p.w. Świętego Maksymiliana Marii Kolbego. 13 października 2006 roku Ks. Kardynał Stanisław Dziwisz swoją obecnością zaszczycił naszą szkołę.

Od początku istnienia szkoły rodzice działali w Komitetach Rodzicielskich, następnie w Radzie Rodziców i Radzie Szkoły. Współpraca rodziców ze szkołą przynosiła i przynosi wymierne efekty.

Szkoła współpracuje z Radą Dzielnicy XV już 20 lat. Prezentacje artystyczne uczniów podczas imprez organizowanych przez Radę Dzielnicy XV zostały uhonorowane wizytą uczniów, nauczycieli, dyrekcji szkoły w Urzędzie Miasta i spotkaniem z panem Andrzejem Gołasiem – Prezydentem Miasta Krakowa.

Współpraca z Młodzieżowym Domem Kultury im. Andrzeja Bursy, z Klubem „Kuźnia”, z Centrum Kultury Katolickiej Mistrzejowice, ze Świetlicą Socjoterapeutyczną „Maximilianum”, z Filią nr 9 Nowohuckiej Biblioteki Publicznej, z Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną nr 4 wspiera codzienną działalność szkoły, pozwala na rozwój zainteresowań naszych uczniów.

Uczniowie szkoły zawsze osiągali wysokie wyniki nauczania i z powodzeniem kontynuowali naukę w szkołach średnich oraz na studiach. Od 2002 roku Centralna Komisja Egzaminacyjna przeprowadzała egzamin zewnętrzny – sprawdzian w klasie szóstej. Przez okres 10 lat egzaminów zewnętrznych wynik szkoły regularnie wzrastał, a w ostatnich dwóch latach znalazł się w grupie wyników najwyższych. Warto podkreślić, że tylko 4% szkół w Polsce osiąga taki wynik.

Uczniowie klas siódmych i ósmych zawsze chętnie uczestniczyli pod kierunkiem nauczycieli w olimpiadach przedmiotowych z j. polskiego, fizyki, matematyki, historii, chemii, biologii, geografii, j.rosyjskiego, j.angielskiego, j.niemieckiego. Laureaci tych olimpiad, a było ich bardzo dużo w szkole, zwolnieni byli z egzaminów do szkól średnich, finaliści zwolnieni byli z egzaminu z przedmiotu.

Na przestrzeni lat uczniowie klas młodszych i starszych uczestniczyli w licznych konkursach literackich, matematycznych, artystycznych o zasięgu rejonowym, gminnym, wojewódzkim, ogólnopolskim, a nawet międzynarodowym zdobywając nagrody i wyróżnienia.

Przez prawie 50 lat funkcjonowania szkoły na wysokim poziomie stało również wychowanie fizyczne. Za osiągnięcia sportowe szkoła otrzymała Medal Szkolnego Związku Sportowego.

W latach 1970 – 1980 w szkole prężnie działał Szczep Harcerski i Ognisko Pracy Pozaszkolnej.

Pod koniec lat siedemdziesiątych w szkole rozpoczął działalność chór „Triada”.

Od 1992 roku działa chór dziecięcy „Triada”, który zdobywa nagrody i wyróżnienia, a w swoim dorobku ma nagrane dwie płyty z kolędami i piosenkami o Krakowie.

W 1987 roku został zainicjowany w szkole Przegląd Teatru Szkolnego, w ramach, którego uczniowie pod opieką nauczycieli przygotowywali sztuki teatralne. W roku 1997 Przegląd Teatru Szkolnego został przekształcony w Festiwal Kultury Szkolnej – FeKuSz, który odbywa się co roku po dzień dzisiejszy. W ramach festiwalu uczniowie prezentują swoje umiejętności w różnych formach teatralnych, wokalnych, tanecznych. Wydarzeniem stał się X Jubileuszowy Festiwal Kultury Szkolnej i Koncert Galowy, w którym uczestniczyli absolwenci szkoły, prezentując, jak za dawnych lat, swoje umiejętności muzyczne i aktorskie.

Koło redakcyjne rozpoczęło swoją działalność w 1991 roku. Gazetki „ Bez tytułu”, potem „Nasz głos” były pierwszymi pismami samodzielnie redagowanymi przez uczniów klas VIII.

W październiku 1995 roku powstało nowe koło redakcyjne pod opieką nauczycieli języka polskiego i nauczyciela muzyki. Uczniowie redagowali gazetkę szkolną o oryginalnym tytule „Qjonizator”, obecnie „4,5,6 – cześć”. Od 1999 roku uczniowie klas młodszych mogą też bawić się w pisarzy, poetów, redaktorów wydając gazetkę „1,2,3 – to my”.

W roku szkolnym 1999/2000 rozpoczęło swoją działalność Szkolne Koło Turystyczno – Krajoznawcze. Początkowo należeli do niego uczniowie z klas I – III, rok później dołączyli uczniowie z klas IV – VI. Rajdy, zdobywanie odznak turystycznych stało się wielka pasją uczniów i nauczycieli.

W tradycję szkoły wpisały się także międzyszkolne konkursy, organizowane przez nauczycieli. Od roku 2001 organizowany jest Międzyszkolny Turniej Wiedzy o Krakowie, a od roku 2003 Międzyszkolny Konkurs Ortograficzny. W latach 2007 – 2009 szkoła była gospodarzem Wojewódzkich Zawodów Młodzieży Szkolnej w Informatyce.

Uczniowie, nauczyciele i rodzice przez lata uczestniczyli w uroczystościach Święta Niepodległości na Wawelu. Wspólne śpiewanie pieśni patriotycznych stało się początkiem nowej tradycji szkoły.

W 1993 roku zaczęła w szkole funkcjonować pierwsza pracownia komputerowa, systematycznie przez lata rozbudowywana. Obecnie w pracowni jest 26 stanowisk dla uczniów.

W szkole funkcjonuje także biblioteka z czytelnią i Internetowym Centrum Informacji Multimedialnej. Księgozbiór liczy obecnie 16500 woluminów.

W świetlicy szkolnej znajdują opiekę prawie wszyscy uczniowie klas młodszych. Wychowawcy organizują z uczniami koncerty kolęd, inscenizacje jasełkowe, uroczystości rodzinne, konkursy plastyczne szkolne i pozaszkolne, prezentacje teatralne. Od 2017 r. świetlica zajmuje cały parter, czyli 4 sale.

Od 1975 roku pedagog szkolny służy pomocą uczniom, rodzicom i nauczycielom.

Organem prowadzącym szkołę jest Gmina Kraków, a nadzór pedagogiczny sprawuje Kuratorium Oświaty.

 

aktualizacja na 1 września 2020r.

W roku szkolnym 2017/2018 odbył się remont elewacji. Szkoła zyskała nowy wygląd, a projekt elewacji wyłoniono w konkursie, który wygrała uczennica klasy 3b Julia Królikowska. Barwy korespondują z błękitem nieba i zielenią wokół szkoły, a czerwień oznacza miłość.

W roku szkolnym 2018/2019 wszyscy uczniowie zyskali nowe szafki szkolne oraz  dokonano wymiany podłóg na II piętrze., a w kolejnym roku – na I piętrze.

Tags:

Category: Galerie, Historia szkoły

Comments are closed.